Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
ICT in opleiding en onderwijs
Studiegidsnr:2045OIWICT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:2e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Katrien Cuyvers

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
Studenten worden verondersteld relevante wetenschappelijke literatuur in het Engels te begrijpen.
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

2. Eindcompetenties

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op Intructioneel Design en focust op de rol van technologie bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van leeromgevingen. Het design van dit opleidingsonderdeel richt zich op het bijbrengen van de nodige ICT-kennis, ontwerpvaardigheden, inzicht in onderwijs- en opleidingssituaties en een gepassioneerde attitude bij de studenten.
3. Inhoud

Er zijn drie belangrijke invalshoeken: de onderwijskundige, de technologische en de ontwerpkundige invalshoek. Deze komen systematisch terug in de volgende hoofdcomponenten:

-  Inleiding in ICT-typologie rond actuele thema’s door de docent, met voorbeelden uitgewerkt door de studenten op wiki en gepresenteerd in de les.

-  Bespreking van een beperkt aantal modellen voor ICT-integratie (TPACK, Vier in Balans, TAM, EE-DD …): samenvatting op wiki en presentatie in de les door de studenten.

-  Gezamenlijke bespreking van een aantal concrete cases in de les (rond lopende of recente projecten van de docent).

- Afwerking van de individuele design-opdracht begonnen in het opleidingsonderdeel Instructioneel Design: toevoeging van de technologische layer.

- Verplichte zelfstandige lectuur van een beperkt aantal beleidsdocumenten rond ICT in onderwijs en opleiding op Vlaams, federaal en Europees niveau.

Voor het uitwerken en bespreken van de individuele en de groepsopdracht zal voldoende tijd worden uitgetrokken tijdens de contactmomenten.

De evaluatie wordt gespreid over:

- Peer-evaluatie: via de feedback op de wiki-pagina’s;

- Permanente evaluatie: aanwezigheid, participatie, presentaties;

- Bijdrage op wiki;

- Schriftelijk examen.

Gezien de beoogde eindcompetenties, zijn aanwezigheid, actieve inbreng en deelname aan groepswerk vereist.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Faciliteiten voor werkstudenten
  Contactmomenten:
  • Oefeningensessies: groepsindeling vrij te kiezen
  • Practica: groepsindeling vrij te kiezen


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Zie Studiemateriaal op BB

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. dr. Jozef COLPAERT

  Universiteit Antwerpen   -   CST
  Venusstraat 35     -    Room 404        

  2000 Antwerpen      -    Belgium        

  Tel:         32 - (0)3 265 45 20         

  jozef.colpaert@ua.ac.be  (+)laatste aanpassing: 25/01/2013 11:07 jozef.colpaert