Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Profiel van de opleiding
Beleidsplannen, publiekswerking, strategie, financiering en communicatie zijn van essentiële betekenis voor de goede werking van kunst- en cultuurhuizen. Ze krijgen dan ook een centrale plaats in deze opleiding. Het accent ligt op het verwerven van de nodige concepten, inzichten en vaardigheden uit de functionele managementdomeinen die voor de kunst- en cultuursector van betekenis zijn. De toepassing in de praktijk vormt de hoeksteen van de opleiding. De exponent bij uitstek van deze benadering is het praktijkproject. Dankzij de praktijkoriëntatie richt deze opleiding zich niet alleen tot pas afgestudeerden, maar ook tot wie actief is in het culturele veld.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
De opleiding richt zich op een breed veld van sectoren: musea, galeries, theaters, orkesten, culturele centra, cultuurdiensten, bedrijfsverzamelingen, erfgoed, evenementen, theaterbureaus, bibliotheken, cultuurindustrieën. Afgestudeerden komen terecht in management- of beleidsfuncties in organisaties in de private of de publieke culturele sector. Je bent in staat om je kennis professioneel, zelfstandig en beargumenteerd aan te wenden bij het voorbereiden, het nemen en het opvolgen van managementbeslissingen in deze sector.
De opleiding ‘Master in het Cultuurmanagement’ ressorteert onderde faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen.
Decaan:  Rudy Martens
Vice-decaan:  Herwig Mannaert
  
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Annick Schramme
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
annick.schramme@ua.ac.be 
T +32/3 265 50 75