Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Profiel van de opleiding

Politiek is zeer divers en dynamisch: het gaat over het vormgeven van de samenleving, over idealen van hoe de maatschappij eruit zou moeten zien, over de acties die daartoe ondernomen worden, en de conflicten die daarmee gepaard gaan. Het gaat uiteindelijk over wie macht heeft om de samenleving vorm te geven, wie macht zou moeten hebben en hoe macht werkt in de dagelijkse politiek.
Aan de Universiteit Antwerpen wordt politiek op alle niveaus bestudeerd: lokaal (Antwerpen), regionaal (Vlaanderen), nationaal (België), internationaal (Europese Unie), en globaal (Verenigde Naties). Daarbij biedt de studie Politieke Wetenschappen je een breed scala aan inzichten en vaardigheden om politiek in al haar aspecten te leren begrijpen. Dit houdt onder andere in:

  • een brede wetenschappelijke basis (bijv. filosofie, recht, economie)
  • een sterke methodologische opleiding (zowel kwalitatief als kwantitatief)
  • een divers scala aan vaardigheden (kritisch lezen, schriftelijk en verbaal argumenteren).

Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Afgestudeerden hebben een zeer breed toepasbare universitaire opleiding genoten. Je kan dan ook reeds in vele verschillende sectoren van de samenleving aan de slag, bij voorbeeld als journalist, medewerker bij een politieke partij of vakbond, onderzoeker bij een Vlaamse, Belgische, Europese, of internationale belangengroep of NGO, en ambtenaar bij een ministerie of een internationale organisatie.
Bestuur Departement Politieke Wetenschappen
Voorzitter: Stefaan Walgrave stefaan.walgrave@ua.ac.be T +32/3 265 57 25
Ondervoorzitter: Peter Thijssen peter.thijssen@ua.ac.be T + 32/3 265 57 26
 
Het departement Politieke Wetenschappen behoort tot de faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen.
Hilde Van den Bulck (decaan)
Dimitri Mortelmans (vice-decaan)  
 
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Onderwijsadministratie
Sint-Jacobsstraat 2
2000 Antwerpen
Tel.: + 32 (0)3 265 52 71
onderwijsadministratiepsw@ua.ac.be
www.ua.ac.be/psw