Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Publieke opinie
Studiegidsnr:2000PSWPUO
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Thijssen

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Bachelor CW, PSW of aanverwante richting
 


2. Eindcompetenties


In staat zijn om kritisch te reflecteren over de rol en functie van publieke opinie in onze hedendaagse samenleving.
3. Inhoud


Deze cursus richt zich op de rol van de 'publieke opinie' in de hedendaagse samenleving. In eerste instantie bespreken we de verschillende betekenissen die aan deze notie worden gegeven. We hanteren hierbij uitdrukkelijk een comparatief perspectief, zowel ruimtelijk (internationale vergelijking) als in de tijd (historische vergelijking). Vervolgens worden de verschillende conceptualiseringen in verband gebracht met de manier waarop men publieke opinies doorgaans meet. In tweede instantie gaan we in op de wijze waarop opinies gevormd en gestructureerd worden. Ten derde gaan we in op het problematische verband tussen opinie en gedrag.  Tenslotte lichten we toe welke dynamieken aanleiding geven tot de verandering van een aantal concrete sociaal-politieke opinies. Bij dit alles wordt veel aandacht besteed aan de achterliggende waarden en attitudes die de opinies sturen.

 
   


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Debatexamen
  Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  Glynn, C.J., Herbst, S., O’Keefe, G.J., Shapiro, R.Y. & Lindeman, M. (2004) Public opinion. 2nd edition, Oxford: Westview Press.
  [Handboek verkrijgbaar in de boekhandel Acco-Sommeville]


  + selectie van publicaties uit vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften aangeboden via blackboard  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Norrander, B. & Wilcox, C. (2002) Understanding public opinion. 2nd edition, Washington: CQPress.

  Zaller, J.R. (1992) The nature and origins of mass opinion, Cambridge: Cambridge University Press.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Peter Thijssen is bereikbaar in kantoor M275 van gebouw de Meerminne (St-Jacobsstraat 2 2000 Antwerpen)

  email: Peter.Thijssen@ua.ac.be

  tel.: 03/275.57.26 


  (+)laatste aanpassing: 30/04/2012 16:06 peter.thijssen