Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Onderzoeksopzet van de masterproef
Studiegidsnr:2200PSWOOM
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk De Bièvre

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Met goed gevolg alle methodologische vakken van de BA opleiding afgelegd.
2. Eindcompetenties

-    Inzicht hebben in de logica van het wetenschappelijke onderzoek

-   Het kunnen ontwerpen van vraagstelling en hypothesen

-   Relevante en irrelevante informatie kunnen onderscheiden

-    Het kiezen van de juiste methode in functie van de vraagstelling

-    Het schrijven van een onderzoeksplan
3. Inhoud

Tijd: donderdag 14-16 uur

Deze cursus begeleidt de studenten bij het opzetten van het onderzoek in hun Masterproef. De volgende stappen in het wetenschappelijk onderzoek komen daarbij aan bod:

 1. het formuleren van een vraagstelling,
 2. het opstellen van hypotheses,
 3. de conceptualisering van de centrale begrippen,
 4. de operationalisering van deze termen,
 5. het ontwerpen van de evaluatie-criteria en/of meet-instrumenten,
 6. de casus selectie,
 7. het verzamelen van de gegevens,
 8. het uitschrijven van de empirie zodanig dat deze spreekt tot de opgestelde hypotheses.

De cursus vormt zo de gemeenschappelijke basis voor de onderzoeksmodules waaruit de studenten (in functie van hun vraagstelling) in het 2e semester zullen kiezen.

 

Er is aanwezigheidsplicht voor alle bijeenkomsten. Wie meer dan drie keer zonder opgave van reden afwzig is mag geen onderzoeksopzet paper indienen.

 

In de loop van het 1e semester bereidt ieder twee werkstukken voor:

 1. Een eerste werkje schrijf je tegen eind oktober. Hierin definieer je het thema van je onderzoek, formuleer je je onderzoeksvragen, en schrijf je mogelijke antwoorden daarop uit. Ikzelf, onderwijsassistent en je collega's studenten lezen en becommentariëren dit werkje en doen suggesties voor verbeteringen. Ten laatste op deze dag dien je ook je masterproef-voorstel in via Blackboard om het te laten goedkeuren door je toekomstige promotor, uiteraard na overleg daarmee. 
 2. Het tweede werkstuk, je onderzoeksopzet, schrijf je in overleg met je Masterproef-promotor tegen midden december. Hierin formuleer je een preciese onderzoeksvraag, werk je de hypotheses uit om deze vraag te kunnen beantwoorden, specifieer je de centrale concepten van je analyse, motiveer je de casus selectie, en definieer je de methode waarmee je het onderzoek zal uitvoeren.

Midden januari krijg je de beoordeling van je onderzoeksopzet.

 

Verdere informatie over inhouds- en vormvereisten alsook de procedure om de MA-proef in te dienen, vind je aan het begin van het academiejaar in het document 'Leidraad bij het schrijven van de Masterproef Europese en Vergelijkende Politiek" te vinden op de e-valven en op Blackboard onder studiemateriaal.

De deadline voor het indienen van de masterproef ligt rond begin juni (exacte datum te bepalen.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Scriptie: Individueel • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

 • Leidraad bij het schrijven van de Masterproef Vergelijkende en Europese Politiek
 • De methodologische literatuur waaronder delen uit het volgende handboek zullen via Blackboard ter beschikking gesteld worden:
  • Van Evera, Stephen (1997), Guide to methods for students of political science, Ithaca, NY: Cornell University Press.
  • Kumar, Ranjit (2005), Research Methodology. A Step-by-step Guide for Beginners, London: Sage Publications.
  • Mair, Peter (2007), 'Concepts and concept formation' 177-197 in Della Porta Donatella and Keating Michael (eds.), Approaches and Methodologies in the Social Sciences. Cambridge University Press.

    • 6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  • Gschwend, Thomas and Frank Schimmelfennig (2007), Research design in political science. How to practice what they preach, Basingstoke, Palgrave Macmillan.  7. Contactgegevens en begeleiding

   


  (+)laatste aanpassing: 17/03/2012 21:58 dirk.debievre