Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
EU as a Global Actor
Studiegidsnr:3200PSWEGA
Vakgebied:Int. betrekkingen & diplomatie
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dieter Kerwer

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

2. Eindcompetenties
3. Inhoud

Please consult the English language version of my course descriptions.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Scriptie: Individueel
 • Scriptie: In groep • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 03/02/2012 11:50 dieter.kerwer