Universiteit van Antwerpen
23/09/2018 - 10:16
(c)
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.OOD2012&n=105388&ct=105388&e=291754&all=true
Master of Science in de vergelijkende en Europese politiek
 
Stamopleidingsonderdelen
Alle opleidingsonderdelen uit deze lijst zijn verplicht te volgen - 18SP
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200PSWOOMOnderzoeksopzet van de masterproefNederlands1e semester
456De Bièvre,Dirk
2200PSWCPIComparative Political InstitutionsEngels1e semester
456Beyers,Jan
2200PSWEPSDe Europese Unie als politiek systeemNederlands1e semester
456Van Berendoncks,Kris
Keuzeopleidingsonderdelen
4 keuzeopleidingsonderdelen te kiezen uit 2 clusters - 24SP

KEUZECLUSTER "EUROPESE POLITIEK EN INTERNATIONALE POLITIEK"
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200PSWIPEInternational Political EconomyEngels1e semester
456De Bièvre,Dirk
2200PSWENSEuropean negotiation seminarEngels2e semester
456Bursens,Peter
3200PSWIVEInternationale veiligheidNederlands2e semester
456Sauer,Tom
2200PSWEUREuropeaniseringNederlands2e semester
456Bursens,Peter
2200VUBIICMajor Issues of International Conflict (VUB)Engels1e semester
456Delwaide,Jacobus
3200PSWIORInternational OrganizationEngels2e semester
456Kerwer,Dieter
3200PSWEGAEU as a Global ActorEngels2e semester
456Kerwer,Dieter
KEUZECLUSTER "VERGELIJKENDE POLITIEK"
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200PSWPORPublieke Opinie en Representativiteit in comparatief perspectiefNederlands1e semester
456Thijssen,Peter
Meier,Petra
2200VUBPPEPolitical Parties and Elections (VUB)Engels1e semester
456Depauw,Sam
2200PSWINGInterest GroupsEngels2e semester
456Beyers,Jan
2000PSWPUOPublieke opinieNederlands1e semester
456Thijssen,Peter
2500PSWMEPMedia en politiekNederlands1e semester
456Lefevere,Jonas
2200VUBEAPEconomische analyse van de publieke sector (VUB)Nederlands1e semester
456Heyndels,Bruno
2200VUBPPAPublic Policy Analysis (VUB)Engels1e semester
456Hadfield-Amkhan,Ann (Amelia)
Onderzoeksmodule
1 opleidingsonderdeel te kiezen uit deze lijst - 3SP
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2200PSWKDAKwantitatieve data-analyseNederlands2e semester
233Beyers,Jan
2701PSWSO2Seminarie Onderzoeksopzet en Methoden in Politieke Communicatie IINederlands1e semester
223Thijssen,Peter
2200PSWVMEVergelijkende methodenNederlands2e semester
233Beyers,Jan
2200VUBDIADiscoursanalyse (VUB)Nederlands2e semester
233Van den Eeckhout,Patricia
2200VUBABPAnalyse van beleidsprocessen (VUB)Nederlands2e semester
233Kavadias,Dimokritos
2200VUBKWAKwalitatieve analyse (VUB)Nederlands2e semester
263Kavadias,Dimokritos
Masterproef
15SP
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2900PSWVEPMasterproef Vergelijkende en Europese PolitiekNederlands2e semester
4515
 

 

Stamopleidingsonderdelen

Alle opleidingsonderdelen uit deze lijst zijn verplicht te volgen - 18SP

Onderzoeksopzet van de masterproef
Studiegidsnr:2200PSWOOM
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk De Bièvre

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Met goed gevolg alle methodologische vakken van de BA opleiding afgelegd.
2. Eindcompetenties

-    Inzicht hebben in de logica van het wetenschappelijke onderzoek

-   Het kunnen ontwerpen van vraagstelling en hypothesen

-   Relevante en irrelevante informatie kunnen onderscheiden

-    Het kiezen van de juiste methode in functie van de vraagstelling

-    Het schrijven van een onderzoeksplan
3. Inhoud

Tijd: donderdag 14-16 uur

Deze cursus begeleidt de studenten bij het opzetten van het onderzoek in hun Masterproef. De volgende stappen in het wetenschappelijk onderzoek komen daarbij aan bod:

 1. het formuleren van een vraagstelling,
 2. het opstellen van hypotheses,
 3. de conceptualisering van de centrale begrippen,
 4. de operationalisering van deze termen,
 5. het ontwerpen van de evaluatie-criteria en/of meet-instrumenten,
 6. de casus selectie,
 7. het verzamelen van de gegevens,
 8. het uitschrijven van de empirie zodanig dat deze spreekt tot de opgestelde hypotheses.

De cursus vormt zo de gemeenschappelijke basis voor de onderzoeksmodules waaruit de studenten (in functie van hun vraagstelling) in het 2e semester zullen kiezen.

 

Er is aanwezigheidsplicht voor alle bijeenkomsten. Wie meer dan drie keer zonder opgave van reden afwzig is mag geen onderzoeksopzet paper indienen.

 

In de loop van het 1e semester bereidt ieder twee werkstukken voor:

 1. Een eerste werkje schrijf je tegen eind oktober. Hierin definieer je het thema van je onderzoek, formuleer je je onderzoeksvragen, en schrijf je mogelijke antwoorden daarop uit. Ikzelf, onderwijsassistent en je collega's studenten lezen en becommentariëren dit werkje en doen suggesties voor verbeteringen. Ten laatste op deze dag dien je ook je masterproef-voorstel in via Blackboard om het te laten goedkeuren door je toekomstige promotor, uiteraard na overleg daarmee. 
 2. Het tweede werkstuk, je onderzoeksopzet, schrijf je in overleg met je Masterproef-promotor tegen midden december. Hierin formuleer je een preciese onderzoeksvraag, werk je de hypotheses uit om deze vraag te kunnen beantwoorden, specifieer je de centrale concepten van je analyse, motiveer je de casus selectie, en definieer je de methode waarmee je het onderzoek zal uitvoeren.

Midden januari krijg je de beoordeling van je onderzoeksopzet.

 

Verdere informatie over inhouds- en vormvereisten alsook de procedure om de MA-proef in te dienen, vind je aan het begin van het academiejaar in het document 'Leidraad bij het schrijven van de Masterproef Europese en Vergelijkende Politiek" te vinden op de e-valven en op Blackboard onder studiemateriaal.

De deadline voor het indienen van de masterproef ligt rond begin juni (exacte datum te bepalen.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Scriptie: Individueel • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

 • Leidraad bij het schrijven van de Masterproef Vergelijkende en Europese Politiek
 • De methodologische literatuur waaronder delen uit het volgende handboek zullen via Blackboard ter beschikking gesteld worden:
  • Van Evera, Stephen (1997), Guide to methods for students of political science, Ithaca, NY: Cornell University Press.
  • Kumar, Ranjit (2005), Research Methodology. A Step-by-step Guide for Beginners, London: Sage Publications.
  • Mair, Peter (2007), 'Concepts and concept formation' 177-197 in Della Porta Donatella and Keating Michael (eds.), Approaches and Methodologies in the Social Sciences. Cambridge University Press.

    • 6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  • Gschwend, Thomas and Frank Schimmelfennig (2007), Research design in political science. How to practice what they preach, Basingstoke, Palgrave Macmillan.  7. Contactgegevens en begeleiding

   


  (+)laatste aanpassing: 17/03/2012 21:58 dirk.debievre  

  Comparative Political Institutions
  Studiegidsnr:2200PSWCPI
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:1e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Engels
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Jan Beyers

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Geen bijzondere competenties vereist.


  2. Eindcompetenties

  -         Studenten vergaren kennis over hoe de politieke wetenschap politieke instituties bestudeert

  -         Studenten worden vertrouwd met diverse institutionele theorieën en hoe deze kunnen worden gebruikt bij de bestudering van politicologische vraagstukken

  -         Studenten krijgen een inleiding in diverse theoretische toepassingen en dit op een wijze zodat ze inspiratie krijgen voor het theoritische en conceptueel denken inzake hun Meesterproef.

  -         Studenten leren onderzoeksvragen formuleren betreffende het functioneren van politieke instituties op binnenlands en Europees niveau.

   


  3. Inhoud

  Deze cursus heeft als doel de kennis over hedendaagse politicologische theorieën die handelen over instituties aan te scherpen. De cursus wordt daartoe opgedeeld in drie delen. Diverse decennia geleden was een eerder formele legalistische benadering betreffende instituties dominant binnen de politieke wetenschappen. Deze benadering kwam vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw onder druk te staan als gevolg van het opkomende behaviorisme, een stroming die vanaf de jaren tachtig werd uitgedaagd door het opkomende neo-institutionalisme. In het eerste deel van de cursus behandelen we deze omslagpunten en bespreken we verschillende institutionele benaderingen (m.n. het sociologisch institutionalisme, historisch institutionalisme en rational choice institutionalisme). Het tweede deel van de cursus verruimt deze kennis door te kijken hoe institutionele benaderingen omgaan met fundamentele politicologische problemen zoals daar zijn samenwerking, publieke goederen en collectief handelen. Het laatste deel gaat in op meer toegepaste institutionale theorieen inzake de relaties tussen regering en parlement (veto-player theory), belangengroepen (Olson en organisatietheorie), de rol van bureaucratieën (principal agency theory) en territorialiteit en politiek (comparative federalism).
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een reader met artikelen wordt ter beschikking gesteld twee weken voor de start van de cursus.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 11/06/2010 09:26 jan.beyers  

  De Europese Unie als politiek systeem
  Studiegidsnr:2200PSWEPS
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:1e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Kris Van Berendoncks

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Engels
  Passieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Deze cursus is een gevorderde cursus over Europese politiek. Binnen het UA curriculum bouwt hij verder op de BA cursus ‘European Integration’. Studenten die deze of een gelijkaardige introductiecursus over Europese integratie niet hebben gehad worden sterk aangeraden om via zelfstudie de nodige elementaire kennis over de Europese Unie te verwerven. (Zie bijvoorbeeld in de basisbibliografie de handboeken van Nugent, Bache & George, Wallace & Wallace of Cini).
  2. Eindcompetenties

  -          het verwerven van gevorderde kennis over de Europese Unie: instellingen, actoren, besluitvorming, politieke processen en beleidsstijlen.

  -          het lezen van en rapporteren over wetenschappelijke artikels over Europese integratie

  -          het gericht informatie verzamelen, het toepassen van de kennis en vaardigheden op actuele dossiers en hierover schriftelijk rapporteren
  3. Inhoud

  Deze cursus start met een zeer bondige opfrissing van de basiskennis over de EU. Vervolgens komen in vier blokken meer complexe aspecten van Europese politiek aan bod. In een eerste deel wordt de verhouding tussen en de interne werking van de belangrijkste instellingen geanalyseerd: de Europese Commissie, de Raad van Ministers, het Europees Parlement en het Hof van Justitie. Een tweede deel behandelt de andere politieke actoren die een rol spelen bij het Europese politieke systeem: we gaan in de op kiezers, politieke partijen, verkiezingen, belangengroepen en lobbying. Het derde deel gaat dieper in op de kenmerken van verschillende beleidsstijlen die gepaard gaan met de verschillende beleidsmodi van de Europese Unie: supranationaal regulerend en herverdelend beleid enerzijds en intergouvernementeel beleid ten aanzien externe veiligheid anderzijds. Tot slot wordt de EU als geheel bestudeerd vanuit de optiek van een politiek systeem. Via inzichten uit het comparatief federalisme vergelijken we de Europese Unie met andere meerlagige politieke systemen.

   

   


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Hix, Simon and Björn Hoyland (2011) The Political System of the European Union Basingstoke: Palgrave (verkrijgbaar bij Acco)

   

  Syllabus met wetenschappelijke artikels (verkrijgbaar bij Universitas)

   

  PowerPoint presentaties en additionele teksten via Blackboard  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  dr. Kris Van Berendoncks

  Antwerp Centre for Institutions and Multilevel Politics

  Departement Politieke Wetenschappen

  Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

  Universiteit Antwerpen

   

  Stadscampus – Meerminne M 371

  Sint Jacobstraat 2

  2000 Antwerpen

   

  Tel: + 32 (0)3 265 55 38

  Email:  kris.vanberendoncks@ua.ac.be

  Web: www.ua.ac.be/acim


  (+)laatste aanpassing: 18/09/2013 16:21 kris.vanberendoncks  

  Keuzeopleidingsonderdelen

  4 keuzeopleidingsonderdelen te kiezen uit 2 clusters - 24SP

  KEUZECLUSTER "EUROPESE POLITIEK EN INTERNATIONALE POLITIEK"

  International Political Economy
  Studiegidsnr:2200PSWIPE
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:1e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Engels
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Dirk De Bièvre
  Arlo Poletti

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Engels

  The course as well as all the reading material are all in English.

  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  • You keep yourselves informed about current international affairs and you are interested in assessing conflicting explanations of international political and economic developments.
  • You are able to apply abstract generalising statements to concrete cases.
  • You master basic notions of Theories of International Relations and International Economics

   

   
  2. Eindcompetenties

  • convey insight in some of the most important questions of international political economy
  • learn how to assess different answers to those questions
  • develop a critical reading attitude  3. Inhoud

  First class: We 3 September, 8.30 – 10.30 am, M.101.

  You will buy and read the following book from cover to cover:

  Oatley, Thomas (2012), International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy, 5th edition, New York: Pearson Longman. Available at the Acco bookshop.

   

  Part I: TRADE

  1.        Collective action, 3 Oct                                                                                                             De Bièvre

  a.        Boncek

  b.       The classic: Olson (1965 ) , Ch. 1 & 2

  2.        Trade and coalitions , 10 Oct                                                                                   De Bièvre & Poletti

  a.        The factoral approach: Rogowski (1989 ) , Ch. 1 & 2

  b.       The sectoral approach: Hiscox (2001 )

  3.        ‘Do interest groups or the state run trade policy?’,  24 Oct                        Poletti

  a.        A society- vs. state-centered approach to trade politics: Oatley (2012 ) , Ch. 4-5

  b.       Protection for exporters: Dür (2010 ) , Intro & Ch. 1;

  Access theory: Ehrlich (2007 )

  Part II: MONEY

  4.         Commitment and institutions, 26 Oct                                                                De Bièvre

  a.        Parliament, property rights, and capital markets: North and Weingast (1989 )

  b.       The origins of central banks: Broz (1998 )

  5.        The Unholy Trinity and monetary politics, 7 Nov                                           De Bièvre

  a.        The Unholy Trinity: Cohen (2002 )

  b.       Society- versus state-centered approaches: Oatley (2012 ) , Ch. 12 & 13

  6.        European Monetary Union, 21 Nov                                                                      De Bièvre & Poletti

  a.        Societal preferences and the creation of the Euro: Frieden (2002 )

  b.       ‘It would have been worse without the Euro’: Jones (2009 )


   

   

  Part III: Finance

  7.        Developing countries and financial crises, 23 Nov                                        Poletti

  a.        Latin-American ISI and the 80s debt crisis: Oatley (2012 ) , Ch. 6, 7, 14

  b.       The Asian financial crisis: Oatley (2012 ) , Ch. 15

  8.        Sovereign debt and default, 5 Dec                                                                       Poletti

  a.        Helleiner,  Select from bottom of webpage http://www.balsillieschool.ca/people/eric-helleiner

  b.       Jones on EU sovereign debt crisis, http://www.jhubc.it/facultypages/ejones/sovereign_debt_crisis.pdf

  9.        The cluster of Antwerp harbor, 12 Dec                                                               De Bièvre & Poletti

  a.        Locational advantages and multinationals: Oatley (2012 ) , Ch. 8 & 9

  b.       To be announced

   

  READINGS:

  -           Texts from the periodical International Organization and Journal of Economic History are available electronically on the UA-library website (like in JSTOR, or other databases)

  -           Chapters from books are available under ‘study material’ on the course Blackboard site.

  BROZ, L. J. 1998. The Origins of Central Banking: Solutions to the Free-Rider Problem. International Organization, 52, 231-268.

  COHEN, B. J. 2002. The Triad and the Unholy Trinity: Problems of International Monetary Cooperation. In: FRIEDEN, J. & LAKE, D. A. (eds.) International Political Economy. 4th ed. London: Routledge.

  DÜR, A. 2010. Protection for Exporters. Power and Discrimination in Transatlantic Trade Relations, 1930 - 2010, Ithaca and London, Cornell University Press.

  EHRLICH, S. D. 2007. Access to Protection: Domestic Institutions and Trade Policy in Democracies. International Organization, 61, 571-605.

  FRIEDEN, J. 2002. Real sources of European currency policy: Sectoral interests and European monetary integration. International Organization, 56, 831-860.

  HISCOX, M. J. 2001. Class Versus Industry Cleavages: Inter-Industry Factor Mobility and the Politics of Trade. International Organization, 55, 1-46.

  JONES, E. 2009. The Euro and the Financial Crisis. Survival, 51, 41 - 54.

  NORTH, D. C. & WEINGAST, B. R. 1989. Constitution and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England. Journal of Economic History, 49, pp. 803-832.

  OATLEY, T. 2012. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy, New York, Longman.

  OLSON, M. 1965. The Logic of Collective Action. Public Goods and the theory of groups, Cambridge, Mass., Harvard University Press.

  ROGOWSKI, R. 1989. Commerce and Coalitions: How Trade affects domestic political alignments, Princeton, Princeton University Press.

   

   
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:In groep

 • Excursie


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Portfolio:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

 • Oatley, T. (2012) International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy (New York: Longman; 5th edition).

  You need to buy your own copy of this book at the Acco bookstore or over the internet. This is essential as you will be expected have a reading assignment of 2 chapters before each class.

 • Supplementary reading will be provided through Blackboard, are available in the electronic UA library, or freely available on the web.

  Daily reading of the Financial Times • 6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Check out some of the publications of the following think tanks:

  - On WTO trade negotiations, see the website of the Geneva-based NGO 'International Centre for Trade and Sustainable Development' (ICTSD), http://ictsd.net/

  - On EU trade policy, see the European Centre for International Political Economy (ECIPE) in Brussels: www.ecipe.org.

  - On the sovereign debt crisis in the Eurozone, see Brussels-based think-tank Bruegel: http://www.bruegel.org/.

  Some recommended, optional reading, complementing the obligatory readings, or filling gaps of things we will not be able to cover in the course:

   

  1.        Davis, C. J. (2012). Why adjudicate? Enforcing Trade Rules in the WTO. Princeton, Princeton University Press.

  2.        Frieden, J. A., D. A. Lake, et al. (2009). World Politics: Interests, Interactions, Institutions. New York, W.W. Norton & Co.

  3.        Galbraith, J. K. (1992). The great crash 1929: the classic study of that disaster. London, Penguin Books.

  4.        Genschel, P. (2002), 'Globalization, tax competition, and the welfare state', Politics and Society 30(2).

  5.        Gilligan, M. J. (1997). Empowering exporters: reciprocity, delegation, and collective action in American trade policy. Ann Arbor, University of Michigan Press.

  6.        Gilligan, M. J. (1997), 'Lobbying as a private good with intra-industry trade', International Studies Quarterly 41(3): 455-474.

  7.        Goldstein, J. L. and L. L. Martin (2000), 'Legalization, Trade Liberalization, and Domestic Politics: A Cautionary Note', International Organization 54(3): 603-632.

  8.        Jones, E. (2008). Economic adjustment and political transformation in small states. Oxford, Oxford University Press.

  9.        Jones, E. (2003). The Politics of Economic and Monetary Union. Integration and Idiosyncracy. Lanham, Rowman & Littlefield.

  10.    Katzenstein, P. (1985). Small states in world markets: industrial policy in Europe. Ithaca, Cornell University Press.

  11.    Milgrom, P. R., D. C. North, et al. (1990), 'The Role of Institutions in the Revival of Trade: The Law Merchant, Private Judges, and the Champagne Fairs', Economics and Politics 2(1): 1-21.

  12.    North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, Cambridge University Press.

  13.    Spruyt, H. (1996). The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change. Princeton, Princeton University Press.

  14.    Wolf, D. and B. Zangl (1996), 'The European Economic and Monetary Union', European Journal of International Relations 2(3): 355-393.

   
  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 17/09/2012 15:37 dirk.debievre  

  European negotiation seminar
  Studiegidsnr:2200PSWENS
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:2e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
  Instructietaal:Engels
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Peter Bursens

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Engels
  Passieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Geen bijzondere competenties vereist.


  2. Eindcompetenties

  -      kennis over Europese integratie en in het bijzonder over Europese besluitvorming en Europese onderhandelingen
  -      een krtische attitude ten aanzien van de Europese Unie en de mediaberichtgeving over de Europese Unie
  -      vaardigheden in de vorm van het presenteren van rapporten en vooral in de vorm van onderhandelen  3. Inhoud

  Het European Negotiation Seminar is ingebed in het TACEUSS consortium dat bestaat uit 25 Europese en Amerikaanse universiteiten ( www.eusimulations.org ) TACEUSS organiseert jaarlijks EUROSIM, een internationale simulatieoefening van Europese besluit vorming en onderhandelingen. Tijdens het academiejaar 2009 - 2010 werd de simulatie georganiseerd in Antwerpen met als thema het EU beleid ten aanzien van Rusland. Tijdens het academiejaar 2012-2013 trekken we naar East Stroudsburg (New York) voor een simulatie over de het EU cyber privacy / data retention beleid. Het seminarie is een voorbereiding op de EUROSIM simulatie. Deelnemers krijgen een grondige inleiding in Europese besluitvorming en het thema van de simulatie. Daarnaast worden ook vaardigheden zo als onderhandelen en debatteren aangeleerd en ingeoefend.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Excursie


  5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Debatexamen

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  powerpoint presentaties, reader, simulatiemateriaal

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Nugent, Neil (2010), The Government and Politics of the European Union’, 7ed., Palgrave

   


  7. Contactgegevens en begeleiding


  Prof. Peter Bursens
  Antwerp Centre for Institutions and Multilevel Politics
  Department of Political Science
  Universiteit Antwerpen
  Sint Jacobstraat 2 - BE 2000 Antwerp - Belgium, room M283
  + 32 3 265 57 22
  peter.bursens@ua.ac.be
  http://www.ua.ac.be/acim
  (+)laatste aanpassing: 22/03/2012 13:24 peter.bursens  

  Internationale veiligheid
  Studiegidsnr:3200PSWIVE
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:2e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Tom Sauer

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Passieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Engels

  2. Eindcompetenties

   

  - vertrouwd zijn met theorieën en sleutelconcepten in het domein van internationale veiligheid

  - kennis hebben verworven aangaande de belangrijkste actuele mondiale veiligheidsvraagstukken

  - zelf internationale maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot veiligheid met de nodige realiteitszin en kritische blik kunnen benaderen

  - hierover op een wetenschappelijke, maar vlotte manier schriftelijk kunnen rapporteren
  - samen aan een schriftelijk werkstuk kunnen werken (groepswerk) en de resultaten kort en helder mondeling kunnen presenteren aan de hand van powerpoint

   
  3. Inhoud

  Het opzet is studenten vertrouwd te maken met de analyse van de internationale veiligheidsproblematiek. Thema’s die aan bod komen zijn: theorieën en sleutelconcepten in het domein veiligheidsstudies; (catastrofaal) terrorisme; nucleaire afschrikking en proliferatie van massavernietigingswapens; collectieve veiligheid en de rol van de VN (inclusief het sturen van Blauwhelmen, humanitaire interventies); Europees Veiligheids,- en Defensiebeleid (o.a. in de vorm van een bezoek aan de NAVO (Evere en SHAPE); intelligence; intra-staatse conflicten, zowel oorzaken als conflictmanagement, peacekeeping en peacebuilding en het proces van vredesopbouw (democratisering, duurzame ontwikkeling, nation-building, good governance). Tijdens het academiejaar 2012-2013 zullen er twee (extra) gastlessen worden gegeven door Prof Dr Mustafa Kiraboglu (Okan University, Turkije) over het Turks veiligheidsbeleid (Iran, Syrië, tacnukes,...).

   
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep
 • Scriptie: In groep

 • Excursie


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Literatuurbundel.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Via Blackboard.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof Dr Tom Sauer
  Departement Politieke Wetenschappen
  Fac.Pol en Sociale Wetenschappen
  Universiteit Antwerpen
  Sint-Jakobstraat 2
  B-2000 Antwerpen
  Lokaal M273 (Meerminne, tweede verdieping hoogbouw)
  tel: 03/265.55.99
  tom.sauer@ua.ac.be

   

   


  (+)laatste aanpassing: 03/02/2013 14:30 tom.sauer  

  Europeanisering
  Studiegidsnr:2200PSWEUR
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:2e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Peter Bursens

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Engels
  Passieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Geen bijzondere competenties vereist.


  2. Eindcompetenties


  De student kent de literatuur over hoe het Europese integratieproces inwerkt op de structuur, de besluitvorming en het beleid van de lidstaten.
  De student heeft kennis over de wijze waarop België of andere lidstaten omgaan met het lidmaatschap van de EU
  De student kan de literatuur over Europeanisering toepassen op concrete en actuele dossiers
  De student is in staat om primaire en secundaire bronnen over de EU te gebruiken
  De student kan schriftelijk rapporteren
  De student kan mondeling presenteren en rapporteren
  De student kan mondeling argumenteren


  3. Inhoud

  Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op de basiscursus Europese integratie en loopt parallel met de gevorderde cursus over de EU als politiek systeem. Centraal staat de vraag in welke mate en hoe de Europese Unie impact heeft op diverse aspecten van het politieke leven in de lidstaten. Het bevat een eerste theoretisch deel waarin aan de hand van een handboek uiteengezet wordt wat ‘Europeanisering’ juist inhoudt, hoe de mechanismen ervan werken en wat de gevolgen zijn voor de politieke structuren, de besluitvorming en het beleid van de lidstaten. Vervolgens wordt dit concreet aan de hand van de Belgische casus: welke impact heeft de EU op de uitvoerende en wetgevende macht, op politieke partijen, parlementen en publieke opinie, op concrete beleidsdomeinen en op de federale structuur van België? Dit eerste deel wordt geëvalueerd aan de hand van een individuele paper en paperverdediging die de theorie toepast op een concrete casus. In een tweede praktisch deel wordt het omgaan met de Europese Unie levendig en tastbaar gemaakt door middel van een complexe simulatieoefening. Aan de hand van de financiële perspectieven en het Europese regionale beleid wordt de volledige Europese besluitvormingscyclus nagespeeld. De evaluatie van het tweede deel vindt plaats op basis van de attitude en het gedrag tijdens het onderhandelingsspel.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Debatexamen

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  Hand-outs en syllabi beschikbaar via Blackboard
  Documentatie beschikbaar via Blackboard
  Vink, Maarten en Paolo Graziano. 2007. Europeanization. New Research Agendas. London: Palgrave
  Beyers, Jan en Peter Bursens. 2006. Europa is geen buitenland. Leuven: Acco
  Scenario onderhandelingsspel

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Aanvullende artikels uit wetenschappelijke tijdschriften 


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Peter Bursens

  Antwerp Centre for Institutions and Multilevel Politcs

  Department of Political Science

  Universiteit Antwerpen

  Sint Jacobstraat 2 - BE 2000 Antwerp - Belgium, room M283

  + 32 3 265 57 22

  peter.bursens@ua.ac.be

  http://www.ua.ac.be/acim    


  (+)laatste aanpassing: 21/01/2014 11:39 peter.bursens  

  Major Issues of International Conflict (VUB)
  Studiegidsnr:2200VUBIIC
  Vakgebied:Int. betrekkingen & diplomatie
  Locatie:Niet aan UA, wel aan Vrije Universiteit Brussel
  Semester:1e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
  Instructietaal:Engels
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Jacobus Delwaide

   

  Geen beschrijving gevonden

   

  International Organization
  Studiegidsnr:3200PSWIOR
  Vakgebied:Int. betrekkingen & diplomatie
  Semester:2e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Engels
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Dieter Kerwer

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

  2. Eindcompetenties
  3. Inhoud

  For further information, please consult the English version!


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Scriptie: Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 03/02/2012 11:56 dieter.kerwer  

  EU as a Global Actor
  Studiegidsnr:3200PSWEGA
  Vakgebied:Int. betrekkingen & diplomatie
  Semester:2e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Engels
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Dieter Kerwer

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

  2. Eindcompetenties
  3. Inhoud

  Please consult the English language version of my course descriptions.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Scriptie: Individueel
 • Scriptie: In groep • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 03/02/2012 11:50 dieter.kerwer  

  KEUZECLUSTER "VERGELIJKENDE POLITIEK"

  Publieke Opinie en Representativiteit in comparatief perspectief
  Studiegidsnr:2200PSWPOR
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:1e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Peter Thijssen
  Petra Meier

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Vertrouwd zijn met de basisconcepten van de politieke wetenschappen.


  2. Eindcompetenties

  Inzicht verwerven in de normatieve onderbouw van ons hedendaags vertegenwoordigend politiek systeem en de empirische consequenties. Centrale vraagstukken van ons hedendaags vertegenwoordigend politiek systeem theoretisch en in vergelijkend perspectief kunnen plaatsen. Onderzoek kunnen situeren en beoordelen vanuit de inzichten verworven in de normatieve onderbouw van ons hedendaags vertegenwoordigend politiek systeem.

  Onderzoek kunnen ontwikkelen vanuit de inzichten verworven in de eigenheid van ons hedendaags vertegenwoordigend politiek systeem.
  3. Inhoud

  ‘Representativiteit in comparatief perspectief’ situeert zich op het raakvlak tussen politieke sociologie en politieke theorie. Beide subdisciplines in de politieke wetenschappen bestuderen de maakbaarheid van de samenleving. De politieke theorie formuleert theoretische fundamenten voor de constructie van de samenleving, de politieke sociologie bestudeert hoe de ‘gemaakte’ samenleving ervaren en beleefd wordt. Begrippen zoals de representativiteit en daarmee legitimiteit van een politiek systeem zijn daarbij heel cruciaal en hebben dan ook historisch zeer verschillende betekenissen gekregen. Maar ook in onze hedendaagse westerse geïndustrialiseerde democratieën bestaan er nog steeds opvallende verschillen. Deze verschillen situeren zich zowel in de institutionele structuren, normen, waarden en cultuur van politieke systemen als in de politieke participatie. Dit opleidingsonderdeel beschrijft en verklaart de verschillen en overeenkomsten tussen politieke systemen vanuit een vergelijkende invalshoek. Centrale vragen die aan bod komen zijn: Wat betekenen concepten als representativiteit en dus legitimiteit in een democratie? Welke invullingen vinden we terug in de hedendaagse westerse geïndustrialiseerde samenlevingen? Hoe vertalen die zich naar politieke vertegenwoordiging en participatie? Hoe vinden die hun neerslag in instellingen, normen, waarden, de politieke cultuur, processen van representatie en participatie? Welk belang hebben ze? Hoe kunnen we ze bestuderen?

   

  Voor een gedetailleerde lesbeschrijving zie blackboard.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Aan het begin van het semester wordt de literatuur via blackboard ter beschikking gesteld.

   

  Voor het mondelinge examen dienen de studenten de literatuur die gebruikt werd bij de lessen te bestuderen, evenals de power point presentaties. De teksten die aangeboden worden bij de lessen dienen als uitgangspunt voor de schriftelijke commentaren.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Voor bijkomend studiemateriaal kunnen de studenten steeds contact opnemen met de docenten.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Petra Meier, lokaal M 55.112, 03/265.55.93, petra.meier@uantwerpen.be

  Peter Thijssen, lokaal M 55.117, 03/265.57.26, peter.thijssen@ua.ac.be

  Eline Severs, lokaal M 55.005, eline.severs@uantwerpen.be


  (+)laatste aanpassing: 24/09/2013 16:28 petra.meier  

  Political Parties and Elections (VUB)
  Studiegidsnr:2200VUBPPE
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Locatie:Niet aan UA, wel aan Vrije Universiteit Brussel
  Semester:1e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
  Instructietaal:Engels
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Sam Depauw

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  De minimale voorkennis is een algemene inleiding tot de politieke wetenschappen en een inleiding tot de sociaal-wetenschappelijk onderzoeksmethoden.
  Studenten zijn best ook vertrouwd met de politieke instellingen van de belangrijkste staten.


  2. Eindcompetenties

  Politieke partijen spelen in de moderne politieke systemen een heel belangrijke rol. Zij staan in het centrum van zowel de politieke vertegenwoordiging als de politieke besluitvorming. In dit opleidingsonderdeel verdiepen we ons in de studie van die beide rollen van partijen. We kijken naar de origine van de partijen, naar hun organisatie en strategie, naar kiescampagnes en stemgedrag, naar kiessystemen, naar partijen in de regering. We reflecteren ook over de positie van partijen in de moderne democratie.
  Dit opleidingsonderdeel draagt in eerste instantie bij tot de inhoudelijke eindtermen van de master in de politieke wetenschappen: grondige kennis van de centrale begrippen en concepten uit de politicologie en grondige kennis van de politieke instellingen en hun ontstaansgeschiedenis.


  3. Inhoud

  1. De origine en historische evolutie van politieke partijen
  2. Verkiezingen: electorale systemen en kiescampagnes
  3. Stemgedrag en partijsystemen
  4. Politieke partijen in de regering (coalities)
  5. Partijen voorbij de nationale staat: regio's en de EU
  6. Politieke partijen en de hedendaagse democratie

  Een meer gedetailleerde beschrijving met exacte timing en bijhorend lesmateriaal zal via Pointcarré beschikbaar zijn voor al wie zich voor dit opleidingsonderdeel inschreef.  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een bundel met teksten (wetenschappelijke artikels en hoofdstukken) wordt via Pointcarré ter beschikking van de studenten gesteld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 18/11/2009 10:33 sonja.vos  

  Interest Groups
  Studiegidsnr:2200PSWING
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:2e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Engels
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Jan Beyers
  Caelesta Poppelaars

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Een algemene belangstelling voor politieke organisaties zoals vakbonden, politieke partijen, lobbygroepen of niet-gouvernementele organisaties.
  2. Eindcompetenties

  De studenten zijn in staat om wetenschappelijke teksten met elkaar in verband te brengen, de structuur van hun argumentatie te ontleden, de gepastheid van de bewijsvoering te beoordelen, en alternatieve verklaringen voor een bepaalde onderzoeksvraag te formuleren.
  3. Inhoud

  Het doel van dit seminar is een diepgaand inzicht te verwerven in het hedendaags politiek-wetenschappelijke onderzoek inzake belangengroepen en hun rol in liberale democratieën. Meer in het bijzonder staan we stil bij de volgende vraagstukken. Ten eerste, waarom zijn sommige belangen (landbouwers, technologiebedrijven) gemakkelijker te organiseren dan anderen (consumenten, werklozen)? Ten tweede, waarom zijn bepaalde belangengroepen meer succesvol in het realiseren van hun doelstellingen? Is dit een zaak van strategieën, hulpbronnen, ervaring of netwerken? Het derde thema betreft relatie tussen belangengroepen en hun politieke context. We kijken hoe de organisatie van belangengroep verschilt van land tot land alsook de aard van de netwerken tussen belangengroepen en andere cruciale actoren zoals politieke partijen en bureaucratieën. Het laatste deel gaat in op hoe globalisering en Europeanisering bestaande nationale systemen van belangenvertegenwoordiging onder druk zet. Meer bepaald wordt gekeken naar de gevolgen van deze processen voor de verhouding tussen sociale partners (m.n. vakbonden en werkgevers).
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • Casussen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een reader wordt twee weken ter beschikking gesteld.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 11/06/2010 09:26 jan.beyers  

  Publieke opinie
  Studiegidsnr:2000PSWPUO
  Vakgebied:Communicatiewetenschappen
  Semester:1e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Peter Thijssen

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Passieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Bachelor CW, PSW of aanverwante richting
   


  2. Eindcompetenties


  In staat zijn om kritisch te reflecteren over de rol en functie van publieke opinie in onze hedendaagse samenleving.
  3. Inhoud


  Deze cursus richt zich op de rol van de 'publieke opinie' in de hedendaagse samenleving. In eerste instantie bespreken we de verschillende betekenissen die aan deze notie worden gegeven. We hanteren hierbij uitdrukkelijk een comparatief perspectief, zowel ruimtelijk (internationale vergelijking) als in de tijd (historische vergelijking). Vervolgens worden de verschillende conceptualiseringen in verband gebracht met de manier waarop men publieke opinies doorgaans meet. In tweede instantie gaan we in op de wijze waarop opinies gevormd en gestructureerd worden. Ten derde gaan we in op het problematische verband tussen opinie en gedrag.  Tenslotte lichten we toe welke dynamieken aanleiding geven tot de verandering van een aantal concrete sociaal-politieke opinies. Bij dit alles wordt veel aandacht besteed aan de achterliggende waarden en attitudes die de opinies sturen.

   
     


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Debatexamen
  Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  Glynn, C.J., Herbst, S., O’Keefe, G.J., Shapiro, R.Y. & Lindeman, M. (2004) Public opinion. 2nd edition, Oxford: Westview Press.
  [Handboek verkrijgbaar in de boekhandel Acco-Sommeville]


  + selectie van publicaties uit vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften aangeboden via blackboard  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Norrander, B. & Wilcox, C. (2002) Understanding public opinion. 2nd edition, Washington: CQPress.

  Zaller, J.R. (1992) The nature and origins of mass opinion, Cambridge: Cambridge University Press.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Peter Thijssen is bereikbaar in kantoor M275 van gebouw de Meerminne (St-Jacobsstraat 2 2000 Antwerpen)

  email: Peter.Thijssen@ua.ac.be

  tel.: 03/275.57.26 


  (+)laatste aanpassing: 30/04/2012 16:06 peter.thijssen  

  Media en politiek
  Studiegidsnr:2500PSWMEP
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:1e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Jonas Lefevere

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Passieve beheersing van :
  • Engels
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Basiskennis van het functioneren van de media en de politieke instituties. Dit impliceert dat minstens één inleidend vak in de communicatiewetenschappen of de politieke wetenschappen moet gevolgd zijn. Verder is een groot deel van de opgegeven literatuur in het Engels. Dit impliceert dat de studenten in staat moeten zijn om vlot Engelse teksten te lezen.


  2. Eindcompetenties


  Na afloop van de cursus ken je de centrale theorieën, het belangrijkste onderzoek, en de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied van media en politiek. Dit omvat theorieën omtrent de werking van (massa) media als de interactie tussen media en publiek, en media en politiek.

  Met die verworven theoretische en empirische kennis kun je de interactie tussen media en politiek in postindustriële democratieën analyseren en duiden. Je hebt leren kijken naar de manier waarop media en politiek elkaar beïnvloeden op een wetenschappelijke manier waarbij je uitgaan van posities, rollen en patronen. Bovendien heb je leren denken vanuit een comparatief kader. Je hebt de capaciteit om concrete cases in hun politieke en media-context te begrijpen en weet dat politieke systemen en media systemen grote invloed hebben op de manier waarop het politieke communicatieproces verloopt. Je kunt na het volgen van deze cursus ook zelfstandig Engelstalige wetenschappelijke literatuur in het vakgebied, lezen, begrijpen en kritisch bekijken.  3. Inhoud

  In dit hoorcollege staat de idee van de impact van de massamedia op het politieke proces centraal. In welke mate determineren de media de politiek? Het vak focust zich dus op het politieke macroproces, beschouwt de media als een politieke actor naast vele andere politieke actoren (politieke partijen, regering, parlement…) en hanteert dus een politicologisch perspectief. Er is internationaal nogal wat onderzoek gebeurd inzake dit bijzonder centrale vraagstuk in de politieke communicatie en de belangrijkste bevindingen van dat onderzoek komen in de cursus aan bod. 

  Naast andere thema's, gaat het ondermeer om thema’s zoals politieke agendasetting, aard en impact van verkiezingscampagnes, framing, media en straatmobilisatie, de verhoudingen tussen politici en nieuwsmakers, etc. Ook wordt er expliciet aandacht besteed aan de journalistiek en de manier waarop media en journalisten functioneren. M ethodologisch focust deze cursis zich op kwantitatief wetenschappelijk onderzoek: surveyonderzoek, experimenten, inhoudsanalyse, tijdreeksanalyse... Sommige van die methoden komen meer uitgebreid aan bod in het Seminarie Media en Politiek dat in het tweede semester wordt gedoceerd en in het vak Methoden van het Politieke Communicatieonderzoek I.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Meerkeuzevragen
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  (1) Bundel Powerpoint-presentaties door docent gemaakt en jaarlijks aangepast (beschikbaar via Blackboard).

  (2) Twee Engelstalige onderzoeksartkels per les (ongeveer 2 x 25 pagina's x 10 lessen = 500 pagina's) worden via Blackboard ter beschikking gesteld.

     6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Aanbevolen wetenschappelijk tijdschrift: Political Communication.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  jonas.lefevere@ua.ac.be

  03/265.55.88


  (+)laatste aanpassing: 27/04/2012 14:34 jonas.lefevere  

  Economische analyse van de publieke sector (VUB)
  Studiegidsnr:2200VUBEAP
  Vakgebied:Universiteit Antwerpen
  Locatie:Niet aan UA, wel aan Vrije Universiteit Brussel
  Semester:1e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Bruno Heyndels

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Geen bijzondere competenties vereist.


  2. Eindcompetenties

  De studenten leren hoe de (micro-)economische methode kan worden gehanteerd om politieke problemen te analyseren.  
  3. Inhoud

  Vertrekkend van de vraag "waarom hebben we überhaupt een overheid?" wordt aangetoond dat "de markt" en "de overheid" géén tegenpolen zijn, doch dat het bestaan en functioneren van een overheid een absolute noodzaak is om de marktwerking mogelijk te maken.   Eens "de overheid" - als instituut voor het nemen van collectieve beslissingen - tot stand is gekomen dienen beslissingsregels te worden gekozen.  We analyseren de courante collectieve besluitvormingsregels (unanimiteitsregel, meerderheidsregel) maar ook de minder courante varianten (Borda, Coombs, Hare, ...).  De representatieve democratie komt uitgebreid aan bod.  De rol van kiezer, partijen, drukkingsgroepen, ambtenaren krijgen bijzondere aandacht.  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  reader, ter beschikking gesteld door titularis

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 01/12/2009 09:04 pieter.spooren  

  Public Policy Analysis (VUB)
  Studiegidsnr:2200VUBPPA
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Locatie:Niet aan UA, wel aan Vrije Universiteit Brussel
  Semester:1e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
  Instructietaal:Engels
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Ann (Amelia) Hadfield-Amkhan

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  2. Eindcompetenties

  Having completed the module, students will be able to proficiently and professionally

  ·         Demonstrate a sound knowledge of the history of policy analysis and the most common approaches in political science;

  §  Possess a strong familiarity with the different methods in policy analysis and their advantages and disadvantages;

  §  Demonstrate strong familiarity with the Birkland 5-stage model, clearly explaining the content of each step, what differentiates and blurs steps, the major actors, processes and mechanics of PPA within each step;

  §  Illustrate an understanding of the differences between public and foreign policy, and strong familiarity with a wide range of examples of public policy, as well as a working knowledge of types of PPA pertinent to European states and the EU;

  §  Give contemporary examples of current PPA practice and research;

  §  Demonstrate oral skills in the preparation and 10 minute presentation on a key PPA reading.

  §  Demonstrate skills in the preparation and presentation of a 2500 word Briefing Note examining the strengths and weaknesses of a given national or EU-level public policy.
  3. Inhoud

  Public Policy analysis aims to improve public management through the scientific analysis of public policy.  The methods used stretch over several disciplines, but this course aims to introduce the approach to policy analysis practiced in political science.  It divides the policy process in phases and presents the most important theoretical approaches and research results that illuminate the specific features of each moment in the policy cycle, from the setting of an agenda, through decision-making to the implementation and evaluation of policy. Contrasting theoretical approaches are presented as reflections of a tension between policy analysis for policy and about policy.  The student acquires critical tools for a better understanding of present day policy analysis and the relative advantages and disadvantages of different approaches that are then applied in the preparation of a model policy analysis.

  The course introduces the policy cycle approach. Subsequently, major approaches to public policy analysis are introduced and evaluated in view of their explanatory strengths and weaknesses. The course then offers an in depth discussion of each policy phase in the cycle, highlighting key theoretical and empirical contributions relevant to the policy phase under scrutiny. The course offers students a framework to conduct their own research on a policy or policy reform/change. Students need to apply the policy cycle approach to a concrete case study, in the form of a Briefing Note.
  4. Werkvormen


  5. Evaluatievormen


  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Handboek (Vereist) : Studying public policy. Policy cycles and policy subsystems, M. Howlett, M. Ramesh, 2nd edition, Oxford University Press, Don Mills, Ontario., 2003
  Handboek (Vereist) : Bestuurswetenschappen. De overheid: instellingen en beleid., H. Matthijs, M. Th. Jans, Intersentia, Antwerpen & Oxford., 2005
  Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Slides en presentaties op Pointcarré  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Study Material

  ·         Module Outline (Available and regularly updated on Pointcarre)

  ·         Online Compulsory readings texts from 3 key texts  (most scanned into Pointcarre by Module Convenor)

  ·         Additional Compulsory Weekly texts (Obtained by students, in the form of textbooks, scholarly journals and online articles)

  ·         Further Readings (Provided by Module Convenor on Pointcarre for specific themes and Lectures)

  ·         Weekly slides (Provided by the convenor available on Pointcarre)

  ·         Lecture Notes taken by all students during class

  ·         Weekly Seminar handouts and Power Points provided by the students  (available on Pointcarre)

  The course will make specific use ofthe first three texts from the list below, i.e. Birkland, Hill, and the Oxford University Press Handbook by Moran, Rien and Goodin (eds). The Carson will be periodically used when exploring the EU dimension. The Dunn text is not used but can be drawn upon by students looking for additional readings.

  1.      Thomas A. Birkland, An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Second Edition, M. E. Sharpe, 2005.

  2.      Michael Moran, Martin Rein, Robert Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press, 2006.

  3.      Michael Hill, The Public Policy Process, Fifth Edition, Pearson Longman, 2009.

  4.      Marcus Carson, Tom R. Burns, Dolores Calvo (eds.),Paradigms in Public Policy: Theory and Practice of Paradigm Shifts in the EU, Peter Lang, 2009.

  5.      William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction, Fourth Edition, Pearson, Prentice Hall, New Jersey, 2008.

  Additional readings will be placed on Pointcarre by Dr Hadfield as appropriate, drawn from a variety of academic, and policy-based sources.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 14/12/2012 15:42 geertrui.berghmans  

  Onderzoeksmodule

  1 opleidingsonderdeel te kiezen uit deze lijst - 3SP

  Kwantitatieve data-analyse
  Studiegidsnr:2200PSWKDA
  Vakgebied:Statistiek
  Semester:2e semester
  Contacturen:23
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Jan Beyers

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Computervaardigheden en kennis/ervaring met SAS of SPSS.
  2. Eindcompetenties

  Studenten kunnen een probleemstelling definiëren en dit verbinden met kwantitatieve gegevens. Ze voeren zelf een analyse uit met SAS of SPSS en rapporteren hierover schriftelijk.
  3. Inhoud

  Dit seminar is gericht op studenten die hun kennis van statistiek en hun vaardigheden inzake data-analyse willen aanscherpen. Bijzondere aandacht kan gaan naar schaaltechnieken (Likerschaal, Mokkenschaal en optimal scaling methods), factoranalyse en principale componentenanalyse, regressieanalyse alsook de analyse van multivariate frequentietabellen. De keuze van de te bestuderen methoden is mede afhankelijk van de behoefte en de interesse van de studenten. Telkens wordt ingegaan op hoe een sociaal-wetenschappelijke probleemstelling samenhangt met de keuze van een analysetechniek. Daarna voeren we aan de hand van een gepubliceerde wetenschappelijke studie een replicatie uit. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de structuur van verschillende soorten datasets, aan de manier waarop kwantitatieve informatie kan worden verzameld alsook de wijze waarop de resultaten van statistische analyses op een aantrekkelijke wijze mondeling en schriftelijk kunnen worden gerapporteerd (bijvoorbeeld in combinatie met kwalitatieve gegevens).
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Literatuur wordt aangeboden gedurende het seminar in de vorm van artikels en hoofdstukken uit boeken.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 18/11/2009 10:37 sonja.vos  

  Seminarie Onderzoeksopzet en Methoden in Politieke Communicatie II
  Studiegidsnr:2701PSWSO2
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:1e semester
  Contacturen:22
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Peter Thijssen

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Bachelor PSW, CW of aanverwante studierichting

  Degelijke statistische basiskennis

  Degelijke basiskennis Politieke Sociologie
  2. Eindcompetenties

  De validiteit en de betrouwbaarheid van een meetinstrument in het onderzoeksgebied van de politieke communicatie kunnen inschatten en bespreken met behulp van de geëigende terminologie. Aan de hand van gepaste schaaltechnieken een concept meetbaar kunnen maken.
  3. Inhoud

  In deze cursus gaan we in op de meting van attitudes die een belangrijke plaats innemen in de politieke communicatie, zoals 'politieke aliënatie', '(politieke) opinieleiderschap', 'etnocentrisme', 'individualisme' en 'autoritarisme'. We geven hierbij aandacht aan diverse schaaltechnieken en tevens zullen we verduidelijken hoe we deze attitudes kunnen integreren in causale modellen.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Seminaries
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open boek
 • Practicum


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Powerpointpresentatie

   

  Reader samengesteld op basis van onder andere de volgende werken:

   

  Robinson, J.P., Shaver, P.R. & L.S. Wrightsman (Eds.) (1999) Measures of political attitudes,  San Diego: Academic Press.

  Bollen, K.A. (1989) Structural equations with latent variables, New York: John Wiley & Sons

  Hair et al. (2006) Multivariate Data Analysis (Sixth Ed.), New Jersey: Prentice Hall.      6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Peter Thijssen M275, 03/265.57.26
  (+)laatste aanpassing: 30/04/2012 16:09 peter.thijssen  

  Vergelijkende methoden
  Studiegidsnr:2200PSWVME
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:2e semester
  Contacturen:23
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Jan Beyers

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Geen bijzondere competenties vereist.


  2. Eindcompetenties

  -         studenten leren een onderzoeksdesign te verbinden met een casestudie of een vergelijkende small-n studie;

  -         verkrijgen inzicht in de selectie van cases, belang van classificaties en de potentie van het combineren van methoden;

  -         ze leren hierover kort schriftelijk rapporteren.
  3. Inhoud

  Veel empirisch onderzoek in de politieke wetenschappen gebeurt aan de hand van case-studies of een diepgaande vergelijkende studie van een beperkt aantal gevallen. Meer nog, de diepgaande analyse van een beperkt aantal cases is doorslaggevend geweest voor de ontwikkeling van de politieke wetenschappen. Denk maar aan Lijphart’s studie over consociationele democratie of Allison’s studie over de Cuba-crisis. De centrale doelstelling van deze module is om studenten vertrouwd te maken met de voor- en nadelen van comparatieve small-n casestudies en dit op een wijze zodat de studenten voldoende beslagen zijn om in bij hun Masterproef een aantal methodische problemen aan te pakken. Meer in het bijzonder wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  -         hoe kunnen gevallen worden geselecteerd en hoeveel gevallen zijn nodig, selectie op basis van afhankelijke of onafhankelijke variabelen;

  -         het onderscheid tussen Most-Similar Systems Design (MSSD) en Most-Similar Systems Design (MDSD);

  -         het belang van conceptualisering, definities, typologieen en classificaties

  -         wat is triangulatie en hoe kunnen kwantitatieve methoden worden gecombineerd met casestudies (nested design);

  -         een inleiding in het gebruik van booleaanse algebra en fuzzy-sets.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een reader wordt ter beschikking gesteld van de studenten.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 11/06/2010 09:27 jan.beyers  

  Discoursanalyse (VUB)
  Studiegidsnr:2200VUBDIA
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Locatie:Niet aan UA, wel aan Vrije Universiteit Brussel
  Semester:2e semester
  Contacturen:23
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Patricia Van den Eeckhout

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Geen bijzondere competenties vereist.


  2. Eindcompetenties


  -         kennis hebben over de stand van zaken m.b.t. de gekozen methodologie.
  -         in staat zijn om de onderzoeksmethodologie op een correcte wijze te verantwoorden en te gebruiken in een concreet onderzoek.
  -         in staat zijn om op een degelijke manier schriftelijk en mondeling te rapporteren over een onderzoek


  3. Inhoud


  In het eerste deel van het opleidingsonderdeel wordt er aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van discoursanalyse: op welke theorieën gaat deze methodologie terug? Vervolgens bekijken we welke data er op welke manier verzameld dienen te worden om op een degelijke wijze discoursanalyse uit te voeren. Concepten als ‘context’ en ‘intertekstualiteit’ zijn daarbij erg belangrijk. Een derde stap is de opbouw van de eigenlijke analyse en tot slot staan we stil bij het rapporteren van de onderzoeksresultaten. Elke stap wordt toegelicht en via individuele opdrachten in functie van de masterproef ingeoefend.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  Een reader met een bundel teksten, door de docent ter beschikking gesteld.
  Als onderdeel van het seminarie verzamelen studenten op zelfstandige basis bijkomend noodzakelijk studiemateriaal voor hun eigen onderzoeksproject.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 26/11/2009 09:44 sonja.vos  

  Analyse van beleidsprocessen (VUB)
  Studiegidsnr:2200VUBABP
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Locatie:Niet aan UA, wel aan Vrije Universiteit Brussel
  Semester:2e semester
  Contacturen:23
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Dimokritos Kavadias

   

  Geen beschrijving gevonden

   

  Kwalitatieve analyse (VUB)
  Studiegidsnr:2200VUBKWA
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Locatie:Niet aan UA, wel aan Vrije Universiteit Brussel
  Semester:2e semester
  Contacturen:26
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:
  Lesgever(s)Dimokritos Kavadias

   

  Geen beschrijving gevonden

   

  Masterproef

  15SP

  Masterproef Vergelijkende en Europese Politiek
  Studiegidsnr:2900PSWVEP
  Vakgebied:Politieke wetenschappen
  Semester:2e semester
  Contacturen:45
  Studiepunten:15
  Studiebelasting:420
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  De masterproef integreert de onderzoeksvaardigheden die de studenten verworven hebben tijdens de opleiding. Daarbij moet er een coherente samenhang bestaan tussen het thema van de masterproef en (de samenstelling van het vakkenpakket in) het gevolgde masterprogramma.


  2. Eindcompetenties


  De masterproef is een zelfstandig werkstuk geschreven op basis van literatuurstudie en zelfstandig onderzoek. De studenten moeten bijgevolg in staat zijn om
  -         zelf de probleemstelling en onderzoeksvragen van hun onderzoek duidelijk te omlijnen en te definiëren;
  -         hun onderzoek te baseren op wetenschappelijk verantwoord bronmateriaal;
  -         zelfstandig een duidelijk en systematisch verantwoorde argumentatie op te bouwen m.b.t. de probleemstelling en de voorgestelde hypotheses;
  -     de juiste onderzoeksmethode(n) te selecteren en te hanteren;  -         hun conclusies te verwoorden in een goed gestructureerde, helder geschreven tekst, in overeenstemming met de eisen van het vakgebied waarin zij hun masterproef schrijven.


  3. Inhoud


  De masterproef handelt over een onderwerp dat verband houdt met één van de vakgebieden die binnen de masteropleiding aan bod komen.


  4. Werkvormen
  Eigen werk:
 • Scriptie: Individueel • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  /

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 18/11/2009 10:42 sonja.vos