Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Profiel van de opleiding

De master in de Veiligheidswetenschappen onderscheidt zich van andere opleidingen omwille van haar interdisciplinaire, grensoverschrijdende en didactische aanpak.

  • Interdisciplinair:  Acht disciplines worden samengebracht rond één veiligheidsvraagstuk. Als afgestudeerde  heb je een ruime technische, juridische, economische, sociologische, psychologische, chemische, criminologische en (arbeids)geneeskundige kennis met telkens de focus op veiligheid.
  • Integraal: De master brengt vijf domeinen van veiligheid samen: veiligheid en welzijn op het werk, beveiliging en bescherming, milieu en ecologie, kwaliteit en duurzaam ondernemen, sociale veiligheid en burgerschap.
  • Grensoverschrijdend: Veiligheid stopt niet aan de grenzen. In de opleiding kom je in aanraking met internationale veiligheidstheorieën en grensoverschrijdende veiligheidsvraagstukken. 
  • Leren van elkaar: Omwille van de diverse instroom word je via groepsopdrachten uitgedaagd om samen te werken met studenten uit een andere basisdiscipline.

Tijdens de opleiding master in de Veiligheidswetenschappen kom je regelmatig in contact met het toekomstig werkveld. Vanaf het tweede semester wordt er gewerkt met reële veiligheidsvraagstukken, die toegelicht worden door deskundigen uit het werkveld. Vanaf het derde semester , o.a. tijdens de stage en de masterproef zal je zelf onderzoek voeren naar topics, die aangereikt worden door de bedrijven en overheidsinstellingen.


Beroepsprofielen van de afgestudeerden
De master leidt je enerzijds op tot een beleidsmaker of manager in veiligheid in een organisatie. Het opleidingsprogramma brengt meerdere disciplines en domeinen van veiligheid samen in één opleiding zodat je als afgestudeerde nauwgezet een veiligheidsbeleid kan uitbouwen.
Daarnaast zoek je doorheen de opleiding naar wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor reële veiligheidsvraagstukken en word je opgeleid als onderzoeker in het veiligheidsdomein.
Interfacultaire opleiding
De nieuwe opleiding brengt aan de Universiteit Antwerpen zes faculteiten samen: Rechten, Geneeskunde, Politieke en Sociale Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen , Wetenschappen en Toegepaste  Ingenieurswetenschappen.
De opleiding wordt administratief aan de faculteit Rechten gehecht.