Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
De master leidt je enerzijds op tot een beleidsmaker of manager in veiligheid in een organisatie. Het opleidingsprogramma brengt meerdere disciplines en domeinen van veiligheid samen in één opleiding zodat je als afgestudeerde nauwgezet een veiligheidsbeleid kan uitbouwen.
Daarnaast zoek je doorheen de opleiding naar wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor reële veiligheidsvraagstukken en word je opgeleid als onderzoeker in het veiligheidsdomein.