Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Steunpunt Recht & Onderwijs  
    
Financiering
Het steunpunt ontvangt een jaarlijkse werkingsenveloppe.

In 2007 werd 160.000 euro toegekend.
In 2008, 2009, 2010 zal 200.000 euro ter beschikking worden gesteld.
In 2011 wordt 40.000 euro ter beschikking gesteld.