Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2005 - 2006  
    

Academische initiële lerarenopleiding informatica
2005-2006 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie 3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie 3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie 3
Onderwijs aan achtergestelden 3
Vakoverschrijdende educaties 3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs 3
Leer- en denkprocessen bevorderen 3
Onderwijstechnologie en taal 3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid 3
Kennismanagement 3
Onderwijsorganisatie en -beleid 3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek informatica 1 6
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek informatica 2 6
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek informatica 6
Departementale brugvakken informatica: 9 sp. te kiezen uit onderstaande lijst. Hiervan mogen max. 2 opleidingsonderdelen uit de lijst met interdepartementale brugvakken komen.
Hypermediastructuren en -systemen 9
Interdepartementale brugvakken: max. 2 opleidingsonderdelente kiezen uit:
Wetenschap en schrijven 4
Linguistic Interaction in Multilingual Learning Environments 2
Curriculum and Syllabus Design 2
Onderwijstechnologie en taal 3
Documentaire informatiemarkt 4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen 4
Wetenschapskritiek 4
Studium generale: Is alles relatief? Hangt er vanaf ... 3
Biomedisch recht, ethiek en gezondheidsbeleid 3