Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2005 - 2006  
    

Academische initiële lerarenopleiding politieke en sociale wetenschappen
2005-2006 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie 3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie 3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en Verdieping
Volwasseneneducatie 3
Onderwijs aan achtergestelden 3
Vakoverschrijdende educaties 3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs 3
Leer- en denkprocessen bevorderen 3
Onderwijstechnologie en taal 3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving
Schoolbeleid 3
Kennismanagement 3
Onderwijsorganisatie en -beleid 3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek politieke en sociale wetenschappen 1 6
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek politieke en sociale wetenschappen 2 6
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek politieke en sociale wetenschappen 6
Departementale brugvakken. 9 sp te kiezen uit onderstaande lijst. Hiervan mag max. 1 opleidingsonderdeel uit de lijst met interdepartementale brugvakken komen.
Media en communicatierecht 4
Media en politiek 4
Internationale politiek vanaf 1945 4
Socialezekerheidsrecht 4
Taal en communicatie - pragmatiek 4
Interdepartementale brugvakken
Wetenschap en schrijven 4
Linguistic Interaction in Multilingual Learning Environments 2
Curriculum and Syllabus Design 2
Onderwijstechnologie en taal 3
Documentaire informatiemarkt 4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen 4
Wetenschapskritiek 4
Studium generale: Is alles relatief? Hangt er vanaf ... 3