Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2005 - 2006  
    

Academische initiële lerarenopleiding taal- en letterkunde : Germaanse
2005-2006 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie 3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie 3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie 3
Onderwijs aan achtergestelden 3
Vakoverschrijdende educaties 3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs 3
Leer- en denkprocessen bevorderen 3
Onderwijstechnologie en taal 3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid 3
Kennismanagement 3
Onderwijsorganisatie en -beleid 3
Module 5 Didactiek Germaanse taal- en letterkunde deel 1
Didactiek Nederlands 1 3
Didactiek Engels 1 3
Didactiek Duits 1 3
Didactiek Nederlands aan anderstaligen 1 6
Module 6 Didactiek Germaanse taal- en letterkunde deel 2
Didactiek Nederlands 2 3
Didactiek Engels 2 3
Didactiek Duits 2 3
Didactiek Nederlands aan anderstaligen 2 6
Module 7 Stage Germaanse taal- en letterkunde
Stage didactiek Nederlands 3
Stage didactiek Engels 3
Stage didactiek Duits 3
Stage didactiek Nederlands aan anderstaligen 6
Departementale brugvakken: 9 sp. te kiezen uit onderstaande lijst. Hiervan mag max. 1 opleidingsonderdeel uit de lijst met interdepartementale brugvakken komen.
Toegepaste taalkunde en vreemde-talenonderwijs 2
Nederlandse taalbeheersing 4
Advanced English practice 4
Sprachpraxis Deutsch 4
Literatuur van de moderniteit 4
Inleiding tot de (studie van) jeugdliteratuur 4
Nederlandse literatuur van de 20ste eeuw, partim 1 (O) 4
Nederlandse literatuur van de 20ste eeuw, partim 2 (O) 4
Humanities computing electronic texts 4
Interdepartementale brugvakken
Wetenschap en schrijven 4
Linguistic Interaction in Multilingual Learning Environments 2
Curriculum and Syllabus Design 2
Documentaire informatiemarkt 4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen 4
Wetenschapskritiek 4
Studium generale: Is alles relatief? Hangt er vanaf ... 3
Biomedisch recht, ethiek en gezondheidsbeleid 3