Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2005 - 2006  
    

Academische initiële lerarenopleiding toegepaste economische wetenschappen
2005-2006 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie 3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie 3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie 3
Onderwijs aan achtergestelden 3
Vakoverschrijdende educaties 3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs 3
Leer- en denkprocessen bevorderen 3
Onderwijstechnologie en taal 3
Educatieve communicatievormen en taalbeheersing 3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid 3
Kennismanagement 3
Onderwijsorganisatie en -beleid 3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek economische wetenschappen 1 6
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek economische wetenschappen 2 6
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek economische wetenschappen 6
Departementele brugvakken TEW/HIR/ 9 sp.
Geschiedenis van het Economisch Denken 3
Grondslagenonderzoek van de Economie 3
Economische en sociale geschiedenis 3
Leren en multimedia 3
Arbeids- en Socialezekerheidsrecht 3
Interdepartementale brugvakken
Onderwijstechnologie en taal 3