Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2005 - 2006  
    

Academische initiële lerarenopleiding biologie
2005-2006 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie 3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie 3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie 3
Onderwijs aan achtergestelden 3
Vakoverschrijdende educaties 3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs 3
Leer- en denkprocessen bevorderen 3
Onderwijstechnologie en taal 3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid 3
Kennismanagement 3
Onderwijsorganisatie en -beleid 3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek biologie 1 6
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek biologie 2 6
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek biologie 6
Departementale brugvakken Biologie: 9 sp. te kiezen uit volgende lijst. Hiervan mag max. 1 opleidingsonderdeel uit de lijst met interdepartementale brugvakken komen.
Cytologie en celfysiologie 3
Natuurbeheer 4
Evolutiebiologie 4
Fysisch milieu, inclusief geïntegreerd practicum 5
Fysiologie van de mens 4
Interdepartementale brugvakken
Wetenschap en schrijven 4
Linguistic Interaction in Multilingual Learning Environments 2
Curriculum and Syllabus Design 2
Onderwijstechnologie en taal 3
Documentaire informatiemarkt 4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen 4
Wetenschapskritiek 4
Studium generale: Is alles relatief? Hangt er vanaf ... 3
Biomedisch recht, ethiek en gezondheidsbeleid 3