Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2005 - 2006  
    

Academische initiële lerarenopleiding geschiedenis
2005-2006 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie 3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie 3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie 3
Onderwijs aan achtergestelden 3
Vakoverschrijdende educaties 3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs 3
Leer- en denkprocessen bevorderen 3
Onderwijstechnologie en taal 3
Educatieve communicatievormen en taalbeheersing 3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid 3
Kennismanagement 3
Onderwijsorganisatie en -beleid 3
Onderwijs en maatschappij in historisch perspectief 3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek geschiedenis 1 6
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek geschiedenis 2 6
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek geschiedenis 6
Departementele brugvakken geschiedenis 9 sp.
Theorie van de historische kennis 6
Werkcollege Nieuwste Tijd: Sociaal-economische geschiedenis 9
Geschiedenis van het christendom (tweejaarlijks, in de oneven jaren) 3
Belgische economische organisatie (Nieuwste Tijd) 5
Internationale politiek voor 1945 (Nieuwste Tijd) 4
Internationale politiek na 1945 (Nieuwste Tijd) 4
Politieke geschiedenis van België 5
Interdepartementale brugvakken
Onderwijstechnologie en taal 3