Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2005 - 2006  
    

Academische initiële lerarenopleiding wijsbegeerte
2005-2006 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie 3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie 3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie 3
Onderwijs aan achtergestelden 3
Vakoverschrijdende educaties 3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs 3
Leer- en denkprocessen bevorderen 3
Onderwijstechnologie en taal 3
Educatieve communicatievormen en taalbeheersing 3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid 3
Kennismanagement 3
Onderwijsorganisatie en -beleid 3
Onderwijs en maatschappij in historisch perspectief 3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek wijsbegeerte 1 6
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek wijsbegeerte 2 6
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek wijsbegeerte 6
Departementele brugvakken wijsbegeerte 9 sp.
Grondige studie van de geschiedenis van de antieke en middeleeuwse filosofie 4
Grondige studie van de geschiedenis van de moderne en hedendaagse filosofie (Angelsaksische traditie) (tweejaarlijks, oneven jaren) 4
Grondige studie van vraagstukken uit de metafysica (tweejaarlijks, oneven jaren) 4
Grondige studie van vraagstukken uit de wijsgerige antropologie (tweejaarlijks, oneven jaren) 4
Grondige studie van vraagstukken uit de sociale en politieke filosofie (tweejaarlijks, oneven jaren) 4
Grondige studie van vraagstukken uit de kennis- en wetenschapsleer (tweejaarlijks, oneven jaren) 4
Filosofische grondslagen van de Westerse cultuur 4