Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Onderzoek  
    
Basisinfo bij projectaanvragen onderzoek of wetenschappelijke dienstverlening
Met deze korte handleiding wil het departement Onderzoek (ADOC) vorsers op weg helpen met extern gefinancierde projectaanvragen.

Wij belichten de meest voorkomende vragen over het administratieve en budgettaire luik bij het indienen van een projectvoorstel. Verder verwijzen we naar meer uitgebreide informatie over de verschillende onderwerpen op de website. Uiteraard zijn ook de onderzoeksmanagers van ADOC steeds bereid om vragen hieromtrent te beantwoorden.