Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Onderzoek  
    
Uw projectaanvraag werd toegekend. Wat nu?
Het Juridisch Opvolgingscentrum (JOC) zorgt voor de behandeling van het contract waarmee een extern gefinancierd projectvoorstel werd toegekend.  Bezorg hen het onderzoekscontract of toekenningsbrief, waarna deze door ADOC wordt ingevoerd in de onderzoekscontractendatabank.  Van zodra dit is gebeurd, wordt een kopie van het contract met contractfiche overgemaakt aan ADFIN, waar een budgetnummer wordt aangemaakt.  ADFIN communiceert rechtstreeks met de promotor over het toegekend budgetnummer.  Op basis van een budgetnummer kan ADP&O personeel aanwerven.
Indien nog over het contract met de opdrachtgever moet/kan onderhandeld worden, worden de onderhandelingen bij voorkeur door het Juridisch Opvolgingscentrum (JOC) gevoerd.

Voor EU-CONTRACTEN die kaderen binnen het zgn. Kaderprogramma (Horizon2020) geldt een afzonderlijke regeling.  De contractafhandeling van EU-contracten gebeurt door de EU-CEL (eu-cel@uantwerpen.be)  Zij doen beroep op het JOC voor juridisch advies waar nodig.