Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Onderzoek  
    
  > Onderzoek
Jaarkalender oproepen

(*) De uiterste indiendatum zoals vermeld in de oproep heeft steeds voorrang op de deadline opgegeven in deze jaarkalender.

Oproep Type Periode oproep Indiendatum(*) Vrijkomen kredieten
BOF Aanmoedingsbeurzen Jonge Vorsers (onpare jaren) UA maart-april 11 mei 2015 01 oktober 2016
BOF Doctoraatsprojecten (DOCPRO) UA januari 16 februari 2015 01 oktober, 01 november, 01 december, 01 januari (jaar + 1)
BOF GOA: intentie­verklaring UA

oktober-november
(onpare jaren)

december 2015 01 januari (jaar + 2)
BOF Kleine Projecten (KP) UA oktober 12 november 2014 01 februari (jaar + 1)
BOF TOP: intentieverklaring UA

oktober-november
(pare jaren)

12 januari 2015  01 januari (jaar + 2)
BOF Academiseringsprojecten
Nautische Wetenschappen
intern maart
(pare jaren)
mei 2016 01 januari (jaar + 1)
BOF Academiseringsprojecten
Kunsten
intern maart
(onpare jaren)
11 mei 2015 01 januari (jaar + 1)
BOF Beurzen Internationale Dubbeldoctoraten intern permanent 01 december 2014 en 01 juni 2015 01 februari 2015 - 01 december 2015

BOF Opvangbeurzen: FWO Aspiranten

intern permanent toekenning door OZR juni 01 oktober 2015
BOF Opvangbeurzen: IWS FWO Buitenlandse Postdocs intern permanent toekenning door OZR juni 01 oktober 2015
BOF Opvangbeurzen: IWT SB intern permanent toekenning door OZR december 01 januari 2016
BOF Sabbatsverlof UA januari 16 maart 2015 variabel
BOF Stimuleringsprojecten UA oktober 24 november 2014 1 juli (jaar + 1)
EU extern variabel --- ---
FWO Internationale Coördinatie Actie (ICA) extern april & september 30 april en 30 september 30 maart en 31 augustus (bij ADOC)
FWO Kredieten aan Navorsers (KAN) extern november-maart 01 april 01 januari
FWO Mandaten extern oktober-januari 01 februari 01 oktober
FWO Projecten extern november-maart half maart (bij ADOC) 01 januari
FWO Wetenschappelijke Opdracht (Sabbatical) extern permanent 16 maart en 14 september (bij ADOC) 01 oktober en 01 januari
FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG)  extern augustus-september 1 oktober 01 januari
Hercules extern voorjaar
(pare jaren)
eind september 01 mei volgend jaar
IOF POC UA --- 01 februari/ 01 juni/
01 oktober
februari/ juni/ oktober
IOF SBO UA najaar
(pare jaren)
eind september volgend voorjaar
IWT Landbouwonderzoek extern juli midden november oktober
IWT SBO projecten extern september begin januari 01 september
IWT Strategische Doctoraatsbeurzen extern augustus-september half september 01 oktober of
01 januari
IWT TBM extern augustus midden oktober volgend voorjaar
IWT VIS-Trajecten extern juli eind november/ begin december ---
Nationale Bank van België UA september midden oktober 01 oktober (jaar + 1)
Prijs van de Onder­zoeksraad
(onpare jaren)
UA maart-april 11 mei 2015 1 oktober 2016
Projecten TETRA-fonds extern november aanvang februari variabel
Tournesol-CNRS extern april-mei einde mei midden mei
VITO-Onderzoeksman­daten voor doctorandi extern variabel variabel ---