Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Onderzoek  
    
  > Onderzoek
Planning

De planning van de opeenvolgende onderzoeksevaluaties is als volgt:

Academiejaar 2007-2008
Toegepaste Economische Wetenschappen  + ( reflectie van de interne coördinator )
Informatica  + ( reflectie van de interne coördinator )

Academiejaar 2008-2009
Chemie
Farmaceutische Wetenschappen

Academiejaar 2009-2010
Fysica
Politieke en Sociale Wetenschappen

Academiejaar 2010-2011
Biologie
IOB
Wiskunde

Academiejaar 2011-2012
Geschiedenis
Filosofie

Academiejaar 2012-2013
Letterkunde (voorjaar 2012)
Taalkunde (najaar 2012)
Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen (najaar 2013)

Kalenderjaar 2014
Geneeskunde (najaar)

Kalenderjaar 2015
Rechten (voorjaar)
Onderwijswetenschappen (najaar)