Cyberteens : teens @ risk, risky teens?

Workshop in het kader van het onderzoeksproject TIRO: Teens and ICT: Risks and Opportunities

Woensdag 20 september 2006

Aula D2.01 (Promotiezaal) , Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Elsene

>> De presentaties en andere informatie kunt u downloaden vanop het programma van de workshop <<

E-mail, sms, chatboxes, online communities en weblogs bieden nieuwe mogelijkheden die door jongeren enthousiast worden verkend. In het leven van de ‘digitale generatie’ zijn deze informatie- en communicatietechnologieën, de zogenaamde ICT, niet meer weg te denken. Omgang en contact tussen tieners onderling, relaties tussen jongeren en hun opvoeders, vrijetijdsbeleving, gezinsleven en schoolwerk, ICT geven aan dat alles, in almaar belangrijkere mate, vorm.

 

Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan, zoveel is zeker, maar tegelijk worden jongeren ook blootgesteld aan (nieuwe) risico's. Zij kunnen niet enkel slachtoffer maar ook dader zijn van wanpraktijken die bedreigend kunnen zijn voor hun omgeving en/of voor zichzelf. Volgende vragen dringen zich dus op:   

  • Op welke wijze grijpt het ICT-gebruik in op de verschillende aspecten van een tienerleven?
  • Hoe ervaren de jongeren dit zelf?
  • Op welke manier(en) kunnen tieners optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die ICT bieden?
  • Hoe kunnen jongeren zich (beter) wapenen tegen al te risicovolle ICT-ervaringen?

Onderzoekers van de VUB, FUNDP en Universiteit Antwerpen hebben zich gegroepeerd om in het TIRO-project (Teens and ICT: Risks and Opportunities) bovenstaande issues te bestuderen. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt in het kader van het onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst van het departement van het Federale Wetenschapsbeleid.

Op woensdag 20 september stellen de partners van het TIRO-project een stand van zaken van het onderzoeksproject voor.

We nodigen graag vertegenwoordigers van organisaties uit die zich inlaten met jongeren, omdat we ons richten tot personen en organisaties die expertise hebben inzake tieners en ICT en/of een bijzondere interesse hebben voor deze thematiek.

Tijdens deze dag willen we met u nadenken over de mogelijkheden en de risico’s van ICT-gebruik door jongeren.

>> De presentaties en andere informatie kunt u downloaden vanop het programma van de workshop <<