Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Alain Verschoren  
    

e-mail:
    alain.verschoren@uantwerpen.be
telefoon:
    032653001
032653308
032654717
fax:
    032653004
032653204
statuut:
    Zelfstandig academisch pers.
Mandaten
functie:
    gewoon hoogleraar
rector
afdeling:
    Departement Wiskunde - Informatica
Departement Stafdiensten rector
interne mandaten:
    Algemene Vergadering Associatie
Bestuurscollege
Centrale Beoordelingscommissie
College van Decanen
Integratie-Personeelsonderhandelingscomité Universiteit Antwerpen
Onderwijsraad
Personeelsonderhandelingscomité
Raad Dienstverlening
Raad STUVO
Raad van Bestuur Associatie
Raad van Bestuur Instituut Joodse Studies
Raad van Bestuur Universitaire Stichting Armoedebestrijding
Raad van Bestuur Universiteit Antwerpen
Uitvoerend College Associatie
bedrijfsadres:
    Campus Middelheim
M.G.223
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Campus Middelheim
M.A.202
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Stadscampus
S.HvL.101
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen