Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Dave Sinardet  
    

e-mail:
    dave.sinardet@uantwerpen.be
telefoon:
    
fax:
    
statuut:
    Bijzonder academisch personeel
functie:
    vrijwillig medewerker
afdeling:
    Departement Politieke Wetenschappen
interne mandaten:
    
bedrijfsadres:
    Stadscampus
S.M.140
Sint-Jacobsstraat 2
2000 Antwerpen

 

Contact
Dave Sinardet
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
 
tel:  0473 / 976 990

Bio


Dave Sinardet is a Professor of Political Science at the Free University of Brussels (VUB) as well as at the Université Saint-Louis in Brussels (where he teaches a course in Dutch in the bilingual program). He holds a PhD in Political and Social Sciences from the University of Antwerp.                                                                                                                                                                                  

His research interests include federalism, nationalism, consociational democracy, multi-level politics, political communication and multilingual democracy, on which he has published widely. He is an expert on Belgian politics and particularly on Belgian institutional reform. 

Sinardet is also a columnist and a regular participant in the Belgian public debate, on both sides of the language frontier. 

 

Dave Sinardet is professor politieke wetenschappen aan de VUB, alsook aan de Université Saint-Louis in Brussel (waar hij een Nederlandstalig vak doceert in de tweetalige bacheloropleiding). Hij behaalde zijn doctoraat in de Politieke en Sociale Wetenschappen in 2007 aan de Universiteit Antwerpen.

Zijn onderzoek richt zich vooral op federalisme, nationalisme, consensusdemocratie, multi-level politics, politieke communicatie en meertalige democratieën. Hij is ook een expert in Belgische politiek en met name in staatshervorming.

Sinardet is tevens columnist en neemt regelmatig deel aan het publiek debat in België, aan beide kanten van de taalgrens. Antwerpenaar van geboorte, analyseert en becommentarieert hij ook geregeld de Antwerpse stadspolitiek. 

 

Dave Sinardet est professeur de sciences politiques à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ainsi qu'à l'Université Saint-Louis à Bruxelles (ou il donne un cours en néerlandais dans le programme bilingue). Il a obtenu son titre de Docteur en Sciences Politiques et Sociales à l'Université d'Anvers en 2007. 

Ses recherches portent notamment sur le fédéralisme, le nationalisme, la démocratie consociative, multi-level politics, la communication politique et les démocraties multilingues. Il est aussi expert en politique belge et notamment en réformes institutionnelles.

Il est également chroniqueur et intervient régulièrement dans le débat public belge, des deux côtés de la frontière linguistique. Anversois de souche, il anaylse et commente aussi fréquemment la politique anversoise.   

 


       

Onderzoeksinteresses
  • comparatief federalisme en multi-level politics 
  • nationalisme, natievorming, nationale identiteit
  • politieke communicatie, politieke marketing en politiek discours 
  • meertalige democratieën en publieke sfeer  
  • conflict-management in verdeelde/diverse samenlevingen
  • Belgisch federalisme, staatshervorming en communautaire relaties 
  • rol van de media in de communautaire relaties in België


  •