Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Greet De Block  
    
Onderzoek

Hieronder vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank UA zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (FWO/IWT). meer

Onderzoeksgroep
Centrum voor Stadsgeschiedenis
Projecten