Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Jean-Pierre Timmermans  
    
Voorstelling

Gewoon Hoogleraar
Woordvoerder Onderzoeksgroep Cel-& Weefselleer

Woordvoerder Kernfaciliteit 'Biomedische Microscopische Beeldvorming'

Lid Departementsraad Diergeneeskunde

Lid van de Faculteitsraad FBD
Lid van de Onderzoeksraad
Lid van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege

Voorzitter Onderzoeksraad

Voorzitter RIOFI-raad