Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Kevin Absillis  
    

e-mail:
    kevin.absillis@uantwerpen.be
telefoon:
    032655249
fax:
    
statuut:
    Zelfstandig academisch pers.
functie:
    hoofddocent
afdeling:
    Departement Letterkunde
interne mandaten:
    Departementsraad Letterkunde
Ombudspersoon Taal-en Letterkunde
Onderwijscommissie Taal-en Letterkunde
Stuurgroep Identiteit en Opdracht
Tuchtcollege AAP
bedrijfsadres:
    Stadscampus
S.L.104
Lange Winkelstraat 40
2000 Antwerpen

 

Voorstelling

Kevin Absillis (°1980) is docent moderne Nederlandse letterkunde en algemene literatuurwetenschap.

Op 30 augustus 2012 verscheen: De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams — K. Absillis, J. Jaspers & S. Van Hoof (red.) (Academia Press)

Flaptekst:

Meer dan twintig jaar geleden waarschuwde Geert van Istendael de zuidelijke Nederlanden voor een geheimzinnige “manke usurpator” die zowel de stan­daardtaal als de dialecten naar het leven stond. Hij doopte de indringer Verka­velingsvlaams. De spotnaam dook snel op in de nieuwsmedia, veroverde de schoolboeken en ging deel uitmaken van onze officiële woordenschat toen Van Dale het begrip van een lemma voorzag. Zelfs taalkundigen adopteerden de term als een stout synoniem voor wat ze doorgaans “tussentaal” noemen. Sinds­dien is het Verkavelingsvlaams omstandig betreurd, verketterd en bestreden. Toch heeft niets zijn opmars kunnen stoppen. Vandaag groeien kinderen in de noordelijke provincies van België meer dan ooit op in een taal die geen dialect (meer) is maar ook behoorlijk afwijkt van het Standaardnederlands.

Bij alle controverse liep het met onze kennis van de manke usurpator weinig vaart. Waarom spreken zo veel Vlamingen Verkavelingsvlaams? Waar komt die usurpator vandaan? Waarom heet hij mank? Hoe verhoudt hij zich precies tot de dialecten en de standaardtaal? En zijn er eigenlijk wel goede redenen om hem zo hartgrondig te haten?

In het boek De manke usurpator: Over Verkavelingsvlaams zoeken taalkundigen, literatuurwetenschappers, onderwijsdes­kundigen, taaladviseurs en andere specialisten uit binnen- en buitenland naar antwoorden. Geen taboe blijft daarbij onaangeroerd. Het resultaat is een soms ontluisterend, vaak verrassend en altijd kleurrijk portret van Vlaanderens meest vervloekte indringer.In december 2009 verscheen:

Vechten tegen de bierkaai voorplat.jpg  

Kevin Absillis. Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970). Antwerpen/Amsterdam: Meulenhoff/Manteau, 2009. 688 p. €34,95. ISBN 978 90 8542 162 7.

‘Vechten tegen de bierkaai’, zo vatte Angèle Manteau haar carrière samen. Van dat gevecht brengt dit boek verslag uit, van 1932, toen Manteau als nauwelijks meerderjarig Franssprekend meisje in Brussel Nederlandse boeken begon te importeren, tot 1970, toen ze zich terugtrok uit de zaak die ze intussen had uitgebouwd tot het meest prestigieuze uitgevershuis in Vlaanderen.

Laverend tussen Vlaamse Beweging, kerk en loge trotseerde Angèle Manteau economische crisissen, een wereldoorlog en de zogeheten repressie. Ze beleefde de opkomst van nozems, provo’s en hippies, en promootte het gedrukte woord in een tijd waarin radio en film, en later televisie en rock & roll de massa in extase brachten. En met zowat iedere uitdaging wist de uitgeefster wel raad, behalve met een hardnekkige vloek die Vlaanderen in zijn vurige verlangen naar ‘verheffing’ over zich had afgeroepen en die de Nederlandse concurrentie een onaantastbaar monopolie op literaire kwaliteit gaf.

Meer nog dan een bedrijfsgeschiedenis of een literatuurstudie is dit een verhaal over hoe Vlaanderen modern werd, van de grote depressie tot de golden sixties. Met de vindingrijke directrice van de firma A. Manteau aan het hoofd van een bonte stoet personages: Hugo Claus, Françoise Sagan, Louis Paul Boon, J.R.R. Tolkien, Annie M.G. Schmidt, Willem Elsschot, Curzio Malaparte, Jef Geeraerts, Gerard Walschap, Jos Vandeloo, Ward Ruyslinck, Jeroen Brouwers, Julien Weverbergh, Walter van den Broeck, Pjeroo Roobjee en nog zeer, zeer vele anderen. 


Oudere boekpublicaties:


Omslag hoelahoep.jpg   een kleine uitgeverij van stand_omslag.jpg