Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Kristien Hens  
    

e-mail:
    Kristien.Hens@uantwerpen.be
telefoon:
    032654313
fax:
    
statuut:
    Bijzonder academisch personeel
functie:
    gastprofessor
afdeling:
    Departement Wijsbegeerte
interne mandaten:
    Commissie Medische Ethiek
Departementsraad Wijsbegeerte
Faculteitsraad Faculteit Letteren & Wijsbeg.
Onderwijscommissie Biochemie
Onderwijscommissie Biomedische Wetenschappen
Onderwijscommissie Wijsbegeerte
bedrijfsadres:
    Stadscampus
S.D.409
Rodestraat 14
2000 Antwerpen