Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Luc Van Den Dries  
    

e-mail:
    luc.vandendries@uantwerpen.be
telefoon:
    032654304
fax:
    
statuut:
    Zelfstandig academisch pers.
functie:
    gewoon hoogleraar
afdeling:
    Departement Letterkunde
interne mandaten:
    Departementsraad Letterkunde
Facultair coördinator visitatie Taal-en Letterkunde
Facultaire Evaluatiecommissie Faculteit Letteren & Wijsbeg.
Onderwijscommissie Taal-en Letterkunde
bedrijfsadres:
    Stadscampus
S.D.209
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen

 

onderzoek
Luk Van den Dries studeerde Germaanse Filologie aan de Vrije Universiteit Brussel en is sinds 1980 werkzaam op het gebied van de theaterstudie: eerst als wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel, daarna aan de Universitaire Instelling Antwerpen.

Zijn onderzoek spitst zich toe op het recente Vlaamse theater. Aanvankelijk stond dat in het teken van  het vormingstheater. Samen met Dina Hellemans en Marianne Van Kerkhoven publiceerde hij verschillende boeken over het politieke theater (Het politieke theater heeft je hart nodig (1982), Het theater zoekt, zoek het theater, 2dln (1990)). Voor zijn promotie-onderzoek (1991)legde hij zich toe op de opvoeringsanalyse, toegepast op de opvoeringsgeschiedenis van Heiner Müller in Vlaanderen.

Het meest recente onderzoek wil de status van het lichaam in de podiumkunsten analyseren. Daartoe werd een specifieke onderzoeksgroep opgericht, Aisthesis. Zijn meest recente boekpublicaties zijn: Performance, transformance, informance. New concepts in Theatre (met Henk Oosterling, CFK, 2001); Geënsceneerde lichamen (VTI, 2000); Body Check. Relocating the Body in Contemporary Performing Art (met Kaat Debo e.a., Rodopi, 2001), Omtrent de opvoering. Heiner Müller en drie decennia theater in Vlaanderen (KANTL, 2001); Verspeelde werkelijkheid. Verkenningen van theatraliteit (met Steven De Belder en Koen Tachelet, Van Halewyck, 2002), Tussen de dronkaerd en het kouwe kind. 150 jaar Nationael Tooneel, KNS, Het Toneelhuis, (met Toon Brouwers e.a., Ludion, 2003), Corpus Jan Fabre (Imschoot, 2004).

Luk Van den Dries doceert theaterwetenschap aan de UA en aan de afdeling scenografie van de Hoge­school Antwerpen. (Hoofd)redacteur van het theatertijdschrift Etcetera (1982-1996); lid van de Raad van Advies voor Toneel (1994-1998), voorzitter van de Beoordelingscommissie Dramatische Kunst (1998-2000) en voorzitter van de jury  van Het Theaterfestival (2001-2003).