Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Peter Goos  
    
  > Peter Goos

e-mail:
    peter.goos@uantwerpen.be
telefoon:
    032654059
fax:
    032654585
statuut:
    Zelfstandig academ.pers.art.80
Zelfstandig academisch pers.
functie:
    buitengewoon hoogleraar
buitengewoon hoogleraar
afdeling:
    Departement Engineering Management
interne mandaten:
    Departementsraad ENM
Onderwijscommissie Meertalige Professionele Communicatie
Onderzoeksraad
bedrijfsadres:
    Stadscampus
S.B.422
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

 

Biografische schets - Biographical sketch

Peter Goos is gewoon hoogleraar aan het Departement Milieu, Technologie en Technologiemanagement van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen sedert oktober 2009. Voorheen (van oktober 2004 tot en met september 2009) was hij lid van het Departement Wiskunde, Statistiek en Actuariële Wetenschappen van de faculteit. Peter Goos is voorzitter van het StatUa Center for Statistics, en tevens deeltijds hoogleraar in het Departement Econometrie van de Erasmus School of Economics (Erasmus Universiteit Rotterdam). Eerder was hij achtereenvolgens als Aspirant en Postdoctoraal Onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen verbonden aan de vakgroep ORSTAT van het Departement Toegepaste Economische Wetenschappen van de K.U.Leuven. Hij was ook een tijd gasthoogleraar aan de KULeuven en docent aan de Antwerp Management School en de International School of Management in Sint-Petersburg.

 

Peter Goos is a full professor at the Department of Environment, Technology and Technology Management of the Faculty of Applied Economics of the University of Antwerp since October 2009. From October 2004 until September 2009, he was an associate professor at the Department of Mathematics, Statistics and Actuarial Science. Peter Goos is president of the StatUaCenter for Statistics, and part-time full professor in the Econometric Institute of the Erasmus School of Economics (Erasmus University of Rotterdam). Before his appointment at the University of Antwerp, he was predoctoral and postdoctoral research fellow of the Flemish Research Fund FWO at the ORSTAT research group of the Department of Applied Economics of the University of Leuven. He has been a guest professor at the KULeuven and a lecturer at the Antwerp Management School and the International School of Management in Saint-Petersburg as well.

Zijn voornaamste onderzoeksdomein is het optimale ontwerp van industriële experimenten en van discrete keuze experimenten, maar ook transportproblemen dragen zijn interesse weg.

Naast een aantal artikelen in tijdschriften als Marketing Science, Journal of Marketing Research, Journal of Business and Economic Statistics, Transportation Research Part B, International Journal of Research in Marketing, Biometrika, Technometrics en Journal of Quality Technology, publiceerde hij de boeken "The Optimal Design of Blocked and Split-Plot Experiments" en "Optimal Experimental Design: A Case-Study Approach". Voor zijn werk werd Peter Goos bekroond met de Shewell Award en de Lloyd S. Nelson Award van de American Society for Quality en ontving hij de Young Statistician Award van de European Network for Business and Industrial Statistics. Peter Goos werd tevens gerangschikt in de top 40 van economen in Nederland in 2010 en 2011. De Erasmus School of Economics, ten slotte, kende hem het predicaat Top Senior Researcher 2010, 2011 en 2012 toe.

 

His main research area is the optimal design of industrial experiments and discrete-choice experiments (also known as stated preference studies or conjoint-choice experiments). However, he is also interested in vehicle routing problems. Besides a number of articles in journals such as Marketing Science, Journal of Marketing Research, Journal of Business and Economic Statistics, Transportation Research Part B, International Journal of Research in Marketing, Biometrika, Technometrics and Journal of Quality Technology, he published the books "The Optimal Design of Blocked and Split-Plot Experiments" and "Optimal Experimental Design: A Case-Study Approach". For his work, Peter Goos has received the Shewell Award and the Lloyd S. Nelson Award of the American Society for Quality, and the Young Statistician Award of the European Network for Business and Industrial Statistics. Peter Goos was also listed in the 2010 and 2011 top 40 of economists in the Netherlands. Finally, the Erasmus School of Economics awarded him the predicate Top Senior Researcher 2010 , 2011 and 2012.

Aan de Universiteit Antwerpen doceert Peter Goos kansrekenen en basisstatistiek in 1ste en 2de Bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen en 1ste Bachelor Handelsingenieur en Sociaal-Economische Wetenschappen, kwantitatieve beleidsmethoden in 3de Bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen, Sociaal-Economische Wetenschappen en Handelsingenieur, en Intergrale Kwaliteitszorg in de masterprogramma's Handelsingenieur en Toegepaste Economische Wetenschappen. Aan de Erasmus School of Economics doceert hij “Forecasting in Marketing”.

 

At the Universiteit Antwerpen, Peter Goos teaches probability theory and basic statistics in 1st and 2nd Bachelor Applied Economics and 1st Bachelor Commercial Engineering and Social-Economic Sciences, as well as quantitative methods of management in 3rd Bachelor Applied Economics and Commercial Engineering, and Quality Management in the master programmes at the Faculty of Applied Economics. At the Erasmus School of Economics of the Erasmus Universiteit Rotterdam, he teaches the course “Forecasting in Marketing”.