Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Tom Smits  
    
  > Tom Smits

e-mail:
    tom.smits@uantwerpen.be
telefoon:
    032654035
032654263
fax:
    
statuut:
    Zelfstandig academisch pers.
functie:
    hoofddocent
afdeling:
    Departement Taalkunde
Faculteit Sociale Wetenschappen – Antwerp School of Education
interne mandaten:
    Academische Werkgroep Universitaire Stichting Armoedebestrijding
Algemene Vergadering Centrum Navorming Onderwijs
Bureau School of Education
Departementsraad Taalkunde
Onderwijscommissie School of Education
Onderwijscommissie Taal-en Letterkunde
Raad School of Education
bedrijfsadres:
    Stadscampus
S.Ve35.105
Venusstraat 35
2000 Antwerpen
Stadscampus
S.D.126
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen

 

Profiel

Doctor in de Taal- en Letterkunde

Lid van de Departementsraad Taalkunde
Lid van de Onderwijscommissie Taal en Letteren
Lid van de Onderwijscommissie Specifieke Lerarenopleiding (IOIW)                                                                                                                                                                                                                    Lid van het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO): werkgroep Duits, werkgroep Engels 

Bestuurslid van de Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens (Münster, D)

Bestuurslid van de Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband

Lid van ENEX-COM (Artesis Hogeschool Antwerpen)

Studiebegeleider Duits (Bachelor en Master Taal- en Letterkunde)
Lid van de Studievoortgangscommissie Taal en Letteren (Bachelor en Master)

Lid van de Examencommissie Specifieke Lerarenopleiding (IOIW) 

Docent Bachelor Toegepaste Taalkunde, Artesis Hogeschool Antwerpen (2010-2012)

Lid van de Onderzoekscommissie Vertalers en Tolken, Artesis Hogeschool Antwerpen