Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Walter Aerts  
    

e-mail:
    walter.aerts@uantwerpen.be
telefoon:
    032654110
fax:
    
statuut:
    Zelfstandig academisch pers.
functie:
    gewoon hoogleraar
afdeling:
    Departement Accountancy en Financiering
interne mandaten:
    Bibliotheekcommissie Faculteit TEW
Departementsraad Accountancy en Financiering
Examencommissie master Handelsingenieur, Handelsingenieur in de Beleidsinformatica
Faculteitsraad Faculteit TEW
Onderwijscommissie Meertalige Professionele Communicatie
bedrijfsadres:
    Stadscampus
S.B.327
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen