Page 25 - MUA03_LOWRES_PagePerPage

Basic HTML Version

MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 03.2012
25
MULTIMEDIA
www.brainpickings.org
Delft vergeten pareltjes op over onder
meer film, literatuur of architectuur.
www.theatlanticcities.com
Schrijft over urban design, huisstijlen,
jobs en levenswijzen over de hele wereld.
www.cultuurnet.be
Alle info voor een (cultureel) avondje uit
in Vlaanderen. Ook relevant voor wie een
job zoekt in de cultuursector.
www.powerofprint.be
Prospekta zet ieder jaar de mooiste
affiches en folders van het voorbije cul-
tuurseizoen in de kijker.
www.tenbyten.org
Een site die permanent de belangrijkste
nieuwssites ter wereld afschuimt en de
meest gebruikte woorden/thema's in
beelden omzet.
Mijn favorieten
Foto Vincent Jauniaux
net
het
Prof. Annick Schramme
• Academisch coördinator van de master
Cultuurmanagement (Universiteit
Antwerpen) en van de masterclass
Cultuurmanagement (AMS).
• Promotor kenniscentrum Creatieve
industrieën van Flanders DC (AMS).
• Adviseur van Philip Heylen, Antwerps
schepen voor Cultuur en Toerisme. 
Bijna één op de drie generatiestudenten
stopt binnen het jaar met zijn of haar oplei-
ding, of verandert van studierichting. Geen
cijfer om vrolijk van te worden, en daar wil de
Universiteit Antwerpen absoluut verandering
in brengen. Met het project Leer ons kennen
proberen we de kloof tussen het secundair
en het hoger onderwijs te dichten.
Jongeren die aan de universiteit starten,
hebben niet altijd voldoende voorkennis.
Dit nieuwe initiatief wil de leerlingen en de
leerkrachten uit het secundair onderwijs een
digitaal platform aanbieden. Na registratie
kunnen ze grasduinen in een reeks digitale
cursussen, om zo uit te vissen welke start-
competenties je nodig hebt voor bijvoorbeeld
een opleiding Chemie of Engels. Via oefenin-
gen wordt het duidelijk of ze hun voorken-
nis moeten bijschaven. Het zelfstudiepakket
Academisch Nederlands neemt een belang-
rijke plek in: taalvaardigheid is immers van
belang in alle opleidingen.
Leerkrachten kunnen individueel of in klas-
verband gebruik maken van het aangebo-
den zelftest-, leer- en oefenmateriaal. Het
Centrum Nascholing Onderwijs organiseert
workshops voor leerkrachten rond het mate-
riaal van het project.
> www.ua.ac.be/leeronskennen
Universiteit Antwerpen verkleint de kloof