Page 31 - MUA03_LOWRES_PagePerPage

Basic HTML Version

MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 03.2012
31
KWESTIES
J
a: een internationale ervaring is in
meerdere opzichten verrijkend. Het
geeft extra impulsen aan de persoon-
lijke ontwikkeling, het scherpt de talenkennis
aan, het biedt nieuwe en frisse academische
invalshoeken en het verhoogt aanzienlijk de
kansen op de arbeidsmarkt. Allemaal zaken
die tot de kernopdracht van een universi-
teit behoren. Daarom heeft de Universiteit
Antwerpen een actieplan ‘Internationali-
sering’ goedgekeurd. Belangrijkste doel-
stelling daarvan is om alle studenten een
buitenlandse ervaring aan te bieden. Een
studie- of stageverblijf van enkele maanden
in het buitenland staat daarbij voorop, maar
ook andere vormen zoals deelname aan stu-
diereizen en simulaties worden sterk aange-
moedigd en financieel ondersteund.
N
ee: Erasmus biedt studenten de
unieke gelegenheid om ondergedom-
peld te worden in andere Europese
academische culturen. Tot op heden lijkt het
evenwel niet zeker of alle Antwerpse stu-
denten, ongeacht hun sociale herkomst, van
deze ervaring kunnen genieten. De beurzen
zijn doorgaans niet toereikend om alle reis-,
verblijfs- en studiekosten te dekken. Dit kan
de toegang tot Erasmus voor studenten uit
minder gegoede milieus bemoeilijken. Inzicht
in de sociale herkomst van onze uitgaande
Erasmusstudenten zou toelaten hierop een
antwoord te geven. Het zou de academische
overheid meteen duidelijk maken of ook hier
sociaal corrigerend opgetreden moet worden.
De zorg voor gelijke kansen voor studenten
hoort immers een constant aandachtspunt te
zijn van het (Antwerpse) universitaire beleid.
Marc Rigaux
• Gewoon hoogleraar
Faculteit Rechten
• Verbonden aan de
Onderzoeksgroep Sociale
Concurrentie en Recht
Peter Bursens
• Hoogleraar Faculteit PSW
• Verbonden aan het Antwerp
Centre for Institutions and
Multilevel Politics (ACIM)
• Voorzitter van de Stuur-
groep Internationalisering
ja nee
&
Een universiteit hoort studenten los te weken van de
kerktoren. Allemaal dus (even) studeren in het buitenland!
Peter Bursens
Marc Rigaux
TEKST
ELS GRIETEN
FOTO
VINCENT JAUNIAUX