Page 42 - MUA03_LOWRES_PagePerPage

Basic HTML Version

42
MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 03.2012
DE UITDAGING
Universiteit
Antwerpen
daagt
ingenieurs uit
Vanaf oktober 2013 volg je de opleiding Industrieel
Ingenieur in Antwerpen niet langer aan een hogeschool,
maar wel aan de Universiteit Antwerpen. De opleidingen
van Karel de Grote en Artesis smelten samen tot de
Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Meer
wetenschappelijk onderzoek is daarbij de belangrijkste
pijler in het vernieuwde curriculum.
an een uitdaging gespro-
ken. Twee verschillende
hogeschoolopleidingen
integreren tot één univer-
sitaire opleiding. Code-
canen Walter Sevenhans (Karel de Grote-
Hogeschool) en Amaryllis Audenaert (Artesis
Hogeschool) bereiden de historische samen-
smelting al meer dan een jaar voor. Het her-
werken van het curriculum leek in het begin
de allergrootste uitdaging voor het duo, maar
al bij al is dat titanenwerk vlot verlopen. Het
nieuwe pakket is klaar om topingenieurs af te
leveren. Meteen de eerste grote stap in de inte-
gratie van de vierjarige hogeschoolopleidingen
in de Universiteit Antwerpen, die op korte ter-
mijn ook de kinesisten, de vertalers-tolken en
de ontwerpwetenschappers zal verwelkomen.
Voor het zover is, staat het duo de komende
maanden nog een reeks cruciale uitdagingen
te wachten. Wat is de grootste? “De opleidin-
gen worden volgend academiejaar nog wel
aan de hogescholen gedoceerd, maar een jaar
voor de effectieve inkanteling willen we al een
synergie creëren door de opleidingen te her-
schikken en te reloceren. Op Karel de Grote
kan je dan alleen nog chemie en elektrome-
chanica studeren. Op Artesis volgen de studen-
ten bouwkunde of elektronica-ict. Het gaat om
een gigantische operationele herschikking van
ruimtes, labo’s en personeel”, zegt Sevenhans.
Pionierswerk
De Antwerpse samensmelting is uniek in
Vlaanderen. Binnen andere associaties
(telkens bestaande uit een universiteit en
een aantal hogescholen, red.) worden de
ingenieursopleidingen ook geacademi-
seerd, maar men blijft ze aanbieden aan de
hogescholen. Daardoor kennen de opleidin-
gen vaak een dubbel of zelfs een vijfvoudig
bestaan. “Onze situatie is op dat vlak uniek.
TEKST
SASKIA CASTELYNS
FOTO
JESSE WILLEMS
V