Page 48 - MUA03_LOWRES_PagePerPage

Basic HTML Version

48
MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 03.2012
BIJ ONS
was u erbij?
NIEUWJAARSRECEPTIE EXTERNE RELATIES 2011 – DINSDAG 20
DECEMBER 2011 De nieuwjaarsreceptie voor de externe relaties
vormde de officiële start van het Frankrijkjaar aan de Universiteit
Antwerpen. Eredoctor Gerard Mortier, artistiek directeur van het
Teatro Real in Madrid, gaf de gelegenheidstoespraak over de cultu-
rele realiteit van de Europese federatie.
MUSIC FOR LIFE 2011 – DONDERDAG 22 DECEMBER 2011
Honderden studenten en personeelsleden van de Universiteit Ant-
werpen palmden op donderdag 22 december de Groenplaats in voor
de chequeoverhandiging aan het Glazen Huis. Met recht en rede,
want onze universiteit verzamelde maar liefst 46 666,66 euro, tijdens
een dolle slotweek met een heel pak leuke activiteiten.
PLASMA’S. FUSIE! ENERGIE? – NOVEMBER 2011
De interactieve show Plasma’s. Fusie! Energie? lokte 4000 leerlingen
en leerkrachten naar de Universiteit Antwerpen. Aan de hand van een
wonderlijke mix tussen wetenschap en theater werd het publiek er
meegezogen in de fascinerende wereld van de kernfusie.
CHEMIESTUDENT VOOR ÉÉN DAG – JANUARI 2012
Vierhonderd gemotiveerde scholieren stapten in januari één dag door
het leven als chemiestudent aan de Universiteit Antwerpen. Verspreid
over zes sessies lieten ze de elementaire beginselen van de redox-
chemie tot zich doorsijpelen. Met enkele practica werd daarna met-
een de proef op de som genomen.