Page 47 - Magazine 08

MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 08.2013
47
Alumnus
WalterVanDoninck
(
Kand. Natuur-
kunde, 1969) werd benoemd tot vicevoorzit-
ter van de Raad van CERN, het Zwitserse
internationale onderzoekslaboratorium dat
s werelds krachtigste deeltjesversneller, de
Large Hadron Collider, herbergt.
Prof.
Annick Schramme
(
Faculteit TEW) is
benoemd tot nieuw lid in de Nederlandse
Raad voor Cultuur. De Raad voor Cultuur is het
wettelijke adviesorgaan van de Nederlandse
regering en de Eerste en Tweede Kamer op
het terrein van kunst, cultuur en media.
De ploeg van de Universiteit Antwerpen,
bestaande uit
Skander Benis
en
Alexander
Snyers
(
Faculteit Rechten), eindigde op 22
maart als derde op de ELSA National Moot
Competition. Hiermee bewezen onze stu-
denten nogmaals hun puike juridische ken-
nis en vaardigheid.
Frederik Peeraer
(
Rechten, 2012) won de
APR-Prijs 2012 met zijn masterscriptie
De
verhouding tussen de openbare orde en
dwingend recht sensu stricto in het Belgi-
sche overeenkomstenrecht, vergeleken met
het Franse en Nederlandse recht: een eer-
ste aanzet tot herijking
.
Met deze prijs wil
de vzw Algemene Praktische Rechtsverza-
meling (APR) de studenten van de Vlaamse
rechtsfaculteiten aanmoedigen tot het
schrijven van hoogwaardige verhandelingen.
Wouter Vandenhaute haalt
Gilbert Van
Fraeyenhoven
(
TEW, 1985) binnen bij pro-
ductiehuis Woestijnvis. Vanaf juli wordt
Van Fraeyenhoven er algemeen directeur.
Momenteel is hij nog managing partner bij
consultant Ernst & Young.
De Universiteit Antwerpen kaapte maar
liefst vier van de vijf Best Performance
Awards weg op
Eurosim 2013
,
een meer-
daagse internationale simulatie van het
Europese besluitvormingsproces. Achttien
studenten van de Master Vergelijkende en
Europese Politiek en de Master na Master
Internationale Betrekkingen en Diplomatie
kropen er in de huid van Herman Van Rom-
puy, David Cameron en vele andere minis-
ters, parlementsleden en diplomaten. De
studenten bevestigden ook dit jaar de repu-
tatie die de Universiteit Antwerpen over de
jaren heen heeft opgebouwd.
Alumnus
Peter de Caluwe
(
Kand. Ger-
maanse Talen, 1986), algemeen directeur
van de Munt, heeft in het Vlaams Parlement
de eretitel Nederlandstalige Overheids-
manager 2012 gekregen. De Caluwe wordt
geloofd om zijn sterk leiderschap, met de
nadruk op zijn zelfverzekerde communica-
tie. De prijs werd al voor de vijftiende keer
uitgereikt door de Vlaamse Vereniging voor
Bestuur en Beleid (VVBB).
Dat onze alumni zin voor ondernemerschap
hebben, zelfs in tijden van crisis, bewijzen
onder meer
Stefan Hertogs
(
TEW, 1997)
en
Jan Bleyen
(
Rechten, 1997). Zij richtten
Omnicap op: een onafhankelijk, financieel
en juridisch advieskantoor dat oplossingen
aanbiedt voor alle uitdagingen op het vlak van
de kapitaalstructuur en het aandeelhouder-
schap van kmo’s en familiebedrijven.
Prof.
Chris Van den Wyngaert
(
Faculteit
Rechten) ontving op 31 mei een eredocto-
raat van de Faculteit Rechten van de Maas-
tricht University. Met het eredoctoraat looft
de faculteit haar waardevolle bijdrage aan
de ontwikkeling van theorie en praktijk bin-
nen het internationaal, Europees en natio-
naal strafrecht.
Prof.
Reinhart Ceulemans
(
Departement
Biologie) werd op 1 februari 2013 aangesteld
als lid van de Federale Raad voor Duur-
zame Ontwikkeling. Deze raad adviseert de
federale regering en de eerste minister in
alle aangelegenheden waar duurzame ont-
wikkeling en duurzaamheid relevant zijn.
Ceulemans werd tevens aangesteld als
voorzitter van de Werkgroep Biodiversiteit
&
Bossen van de raad en als deeltijds gast-
professor aan de Faculteit Wetenschappen
van de Universiteit Gent.
Dr.
Jean Hugé
,
onderzoeksmanager bij
Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwik-
keling en doctorandus aan de ULB-VUB,
won eind april de Doctoral Thesis Award
for Future Generations tijdens de tweede
editie van de HERA Awards. Hugé ontving
7500
euro voor zijn doctoraatsthesis
Are
we doing the right things the right way?
Discourse and Practice of Sustainability
Assessment in North and South
.
De Executive Board of the European
Microscopy Society (EMS) verkoos de
paper
Big Bang’ tomography as a new
route to atomic-resolution electron tomo-
graphy
van prof.
Dirk Van Dyck
(
Depar-
tement Fysica) tot beste in de EMS Out-
standing Paper Award, in de categorie
Instrumentation and Technique Deve-
lopment”. Daarnaast werd prof. Van Dyck
door de koning benoemd tot Grootofficier
in de Kroonorde.
Maxie Eckert
(
Chemie 2006, doctoraat
Chemie 2011), journaliste van
De Standaard
,
heeft de Belfius Persprijs in de categorie
schrijvende pers’ gewonnen met de reeks
Het ziekenhuisrapport /Alarm op de spoed
die in mei 2012 in
De Standaard
verscheen.
BIJ ONS
FotoReporters