Page 48 - Magazine 08

48
MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 08.2013
BIJ ONS
was u erbij?
EREDOCTORATEN – DONDERDAG 25 APRIL
Vier internationale topwetenschappers en de rectoren van de vier andere
Vlaamse universiteiten waren eregast op de uitreiking van de eredoctora-
ten. Van linksaf ziet u Petros Mavroidis (Rechten), rector Alain Verschoren,
rector Paul Van Cauwenberge (UGent), Bernhard Keller (Wetenschappen),
rector Paul De Knop (VUB), rector Luc De Schepper (UHasselt), David
Clayton (FBD), rector Mark Waer (KU Leuven) en Donald Hambrick (TEW).
LEZING KAREL DE GUCHT – WOENSDAG 15 MEI
Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en de Faculteit
TEW verwelkomden Eurocommissaris Karel De Gucht voor een uit-
eenzetting over een handelsakkoord tussen de EU en de VS. De Gucht
besprak de voordelen, de risico’s en het groeipotentieel dat dit
akkoord met zich kan meebrengen.
TEW BUSINESS UPDATES – DONDERDAG 7 MAART
Tientallen TEW-alumni keerden in maart heel even terug naar de
schoolbanken. Tijdens de Business Update Sessions wordt een actu-
eel thema uit het bedrijfsleven aangesneden. Prof. Matthyssens
(
Dept. Management) en zijn team lichtten toe waarom het begrip
innovatie’ veel meer inhoudt dan technologische vernieuwing.
QUIZ ‘VECHT MEE TEGEN ALZHEIMER’ – WOENSDAG 15 MEI
Meer dan zeventig ploegen braken zich midden mei het hoofd tijdens
de Vecht mee tegen Alzheimer-quiz. Met deze quiz zette de Universi-
teit Antwerpen haar schouders onder de Vecht mee tegen Alzhei-
mer-actie van de Stichting Alzheimer Onderzoek. De wetenschap-
pelijke raad van de stichting wordt geleid door ‘onze’ prof. Christine
Van Broeckhoven.